Legal Notices & Trademarks

Tuyên Bố Bảo Mật Autodesk

Đã cập nhật: Tháng 3 19 năm 2013

Chúng tôi đã cập nhật Tuyên Bố Bảo Mật để dễ đọc hơn, và đưa vào những thực tiễn bảo mật của chúng tôi cho các công cụ thiết kế và sáng tạo cá nhân của chúng tôi như Socialcam, Instructables, Pixlr và immio. Chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách cẩn thận và tôn trọng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc.  Quý vị có thể xem lại bản tuyên bố bảo mật ngày 27 tháng 3 năm 2012 của chúng tôi.


Những gì tuyên bố bảo mật này bao gồm
Tuyên bố bảo mật này cho quý vị biết về những thực tiễn bảo mật của chúng tôi cho các trang web, sản phẩm, dịch vụ web và trực tuyến, và các ứng dụng bao gồm đường dẫn hoặc tham chiếu đến tuyên bố này. Tuyên bố này cũng cho quý vị biết về những thực hành quảng cáo và tiếp thị, và áp dụng cho những áp dụng ngoại tuyến của chúng tôi. Trong tuyên bố này chúng tôi sẽ gọi những sản phẩm của chúng tôi, những dịch vụ và ứng dụng trực truyến và web là "các ứng dụng".

Một số trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể hiển thị các thông báo bảo mật bổ sung hoặc về thu thập dữ liệu mà chúng tôi chia sẻ để quý vị có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt về những gì quý vị muốn thực hiện khi quý vị xem lại các thông báo này. Chẳng hạn, quý vị có thể xem một thông báo giải thích những thực hành thu thập dữ liệu cho một ứng dụng, và những lựa chọn của quý vị cho việc tham gia. Trong những trường hợp đặc biệt, các trang web và các ứng dụng có thể có những tuyên bố bảo mật riêng. Chẳng hạn, quý vị có thể mua một công ty khác nhằm mở rộng việc kinh doanh của mình, và cần một khoảng thời gian nào đó để kết hợp những thực hành bảo mật của công ty này với những thực hành bảo mật của chúng tôi.

Các bên thứ ba (chẳng hạn các nền tảng truyền thông xã hội hoặc các trang web công ty khác mà chúng tôi liên kết từ các trang web và các ứng dụng của mình) chịu trách nhiệm về những thực hành bảo mật của mình. Hãy đảm bảo đọc các tuyên bố bảo mật, các thông báo bổ sung và các thiết đặt của tất cả các trang web hoặc nền tảng mà quý vị truy cập như vậy quý vị có thể hiểu được những thực hành bảo mật của chúng và những lựa chọn của quý vị.

Một vài trang web và các ứng dụng chịu sự ràng buộc với các điều khoản bổ sung chẳng hạn những điều khoản trang web của chúng tôi về sử dụng, các điều khoản về dịch vụ, và những thỏa thuận về giấy phép phần mềm. Vui lòng đọc những điều khoản áp dụng cho trang web hoặc ứng dụng mà quý vị đang sử dụng. Những điều khoản này có thể giúp trả lời các câu hỏi mà quý vị có thể có về tính bảo mật và an toàn của các thiết kế và nội dụng khác mà quý vị tạo ra, cũng như hiệu quả của việc quý vị chia sẻ và đăng tải nội dung.

Trở lại trang đầu

Cách để liên hệ
Nếu quý vị có các câu hỏi, những mối quan ngại hoặc những than phiền thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu web, qua thư điện tử tại địa chỉ privacy.questions@autodesk.com, hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ bên dưới:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.

Trở lại trang đầu

Thông tin chúng tôi thu thập về quý vị
ID người dùng, đăng ký và liên hệ

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng quý vị khi quý vị

 • đăng ký sử dụng một trong những trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi
 • đăng ký để tham gia sự kiện
 • tạo lập một ID người dùng để đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi
 • liên hệ với chúng tôi về dịch vụ, hỗ trợ, thông tin hoặc những lý do khác.

Chúng tôi có thể thu thập tên quý vị, tên công ty, địa chỉ thư điện tử và các thông tin liên hệ khác, một hình ảnh trang cá nhân (có thể là một ảnh quý vị), hoặc thông tin thanh toán. Đôi khi chúng tôi thu thập những thông tin khác không nhận dạng quý vị, chẳng hạn như chức vụ, ngành nghề hoặc các sở thích của quý vị.  Một vài thông tin bắt buộc, và những thông tin khác thì không bắt buộc.

Đối với những bản về những ứng dụng của chúng tôi dành cho giáo dục và học sinh, chúng tôi có thể yêu cầu những thông tin để xác nhận tính đủ điều kiện của quý vị. Với những khách hàng mua bán thông qua những đối tác phân phối hoặc các nhà cung cấp thương mại điện tử của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận thông tin cá nhân về quý vị từ các công ty này để chúng tôi có thể có bản ghi chép chính xác các ứng dụng mà quý vị có thể truy cập tới.

Nhằm giúp duy trì các cơ sở dữ liệu của chúng tôi luôn được cập nhật và nhằm cung cấp cho quý vị thêm những nội dung liên quan, các trải nghiệm và các chào hàng, chúng tôi có thể kết hợp thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi với những thông tin từ các nguồn công khai và những công ty đáng tin cậy (chẳng hạn những nhà bán lại và các nhà cung cấp thương mại điện tử của chúng tôi, cũng như những cơ sở dữ liệu liên hệ kinh doanh), tất cả đều tuân thủ theo luật áp dụng.

Chẳng hạn, những nguồn này có thể cho chúng tôi biết về quy mô công ty và ngành của khách hàng kinh doanh của mình, cũng như giúp chúng tôi duy trì tính chính xác của các cơ sở dữ liệu.

Các cập nhật tự động và việc kích hoạt sản phẩm máy tính bàn Autodesk
Khi quý vị kích hoạt một ứng dụng máy tính bàn Autodesk, chúng tôi thu thập thông tin về hệ thống của quý vị, ứng dụng máy tính bàn quý vị đang kích hoạt, và số xê-ri (sản phẩm) ứng dụng. Tìm hiểu về việc kích hoạt. Một số ứng dụng của chúng tôi bao gồm các tính năng kết nối tới các máy chủ của chúng tôi và cho phép quý vị cài đặt các cập nhật vào ứng dụng. Chúng tôi có thể theo dõi các thông tin chẳng hạn như liệu cập nhật thành công hay không.

Các trang web và các ứng dụng
Các trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi có thể thu thập các thông tin cách sử dụng vì vậy chúng tôi có thể quản lý thỏa thuận của chúng tôi với quý vị hoặc với công ty, tổ chức hoặc cơ quan mà thông qua đó quý vị nhận được truy cập – chẳng hạn, vì vậy chúng tôi biết mức phí là bao nhiêu dựa trên lượng sử dụng, hoặc khi nào đạt tới giới hạn của các dịch vụ đã được thanh toán.  Quý vị có thể có thêm thông tin bằng cách đọc những điều khoản dịch vụ hoặc thỏa thuận giấy phép phần mềm áp dụng cho các ứng dụng mà quý vị đang sử dụng, và bằng cách trao đổi với nhà quản trị hợp đồng hoặc giấy phép của quý vị.

Một số trang web và ứng dụng của chúng tôi bao gồm các chương trình thu thập dữ liệu cụ thể. Phụ thuộc vào trang web hoặc ứng dụng, thông tin này có thể hoặc không liên quan tới thông tin cá nhân của qúy vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm vềnhững chương trình cụ thể, cũng như những lựa chọn của quý vị về cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

Các công cụ thu thập dữ liệu tự động, các cookie và những công nghệ tương tự
Khi quý vị liên hệ với chúng tôi, truy cập các trang web và các ứng dụng của chúng tôi thông qua một trình duyệt, ứng dụng hoặc khách hàng khác, các máy chủ của chúng tôi tự động thu thập và ghi lại những thông tin nhất định. Chẳng hạn, trình duyệt hoặc thiết bị của quý vị có thể cho chúng tôi biết loại hình trình duyệt, sự ưa thích ngôn ngữ và địa chỉ Giao Thức Internet (IP) (cho chúng tôi biết một cách chung chung về vị trí của quý vị) và loại hình thiết bị và hệ thống quý vị đã sử dụng. Trình duyệt của quý vị cũng cho chúng tôi biết những thông tin chẳng hạn như thời gian và ngày tháng của yêu cầu của quý vị, trang đã dẫn quý vị tới trang web của chúng tôi và, nếu phù hợp, những thuật ngữ tìm kiếm quý vị đã gõ vào công cụ tìm kiếm đưa quý vị tới trang web của chúng tôi.

Thêm vào đó, chúng tôi và những nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể sử dụng những cookie và những công nghệ tương tựđể thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng những trang web và các ứng dụng của chúng tôi, cũng như để đo lường mức độ thành công của thư điện tử hoặc các chiến dịch quảng cáo. Những lựa chọn về các cookie và những công nghệ tương tự.

Khi chúng tôi gửi quý vị các thư điện tử, chúng có thể bao gồm một web beacon (cách thức sử dụng cookie để thu thập thông tin người dùng) hoặc một công nghệ tương tự cho chúng tôi biết liệu quý vị đã nhận được hoặc mở thư điện tử và liệu quý vị đã nhấp chuột vào bất cứ đường liên kết nào trong thư điện tử chưa. Quý vị có thể từ chối nhận các thư điện tử tiếp thị.

Các nút bấm, các công cụ, các quảng cáo và nội dung từ những công ty khác
Các trang web và các ứng dụng của chúng tôi có thể bao gồm các nút bấm, các công cụ, các quảng cáo hoặc nội dung mà liên kết tới các dịch vụ của các công ty khác (chẳng hạn, một nút bấm "like" ("yêu thích") trên Facebook trên một trang web, một tính năng Google Maps (Bản Đồ Google) trong một ứng dụng, hoặc một quảng cáo trong một ứng dụng di động). Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng những tính năng này của quý vị.

Thêm vào đó, khi quý vị nhìn thấy hoặc tương tác với những nút bấm, công cụ, quảng cáo hoặc nội dụng này, hoặc xem trang web hoặc ứng dụng chứa chúng của chúng tôi, một số thông tin từ trình duyệt của quý vị có thể tự động được gửi tới công ty khác. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của công ty đó để biết thêm thông tin.  Quý vị có thể tìm hiểu về các thước đo sử dụng ứng dụng, các cookie và những lựa chọn quảng cáo của quý vị.

Quảng Cáo
Những trang web và những ứng dụng có thể mang đặc trưng quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của các công ty khác, cũng như những quảng cáo cho những ứng dụng của riêng chúng tôi.

Chúng tôi có thể phối hợp một hoặc hơn một mạng lưới quảng cáo (mỗi mạng lưới là một Đối Tác Quảng Cáo) sử dụng các cookie, tracking pixel, hoặc các công nghệ khác để thu thập thông tin để cung cấp cho quý vị các quảng cáo và giúp chúng tôi theo dõi các kết quả. Những ví dụ về thông tin này có thể bao gồm, mà không giới hạn trong, các trang web quý vị truy cập, những ứng dụng di động quý vị sử dụng, các ưa thích quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi với tư cách nhà cung cấp ứng dụng (chẳng hạn các ưa thích ngôn ngữ), địa chỉ IP của quý vị (cho những mục đích xác định vị trí gần chính xác của quý vị), ID thiết bị, địa chỉ MAC, và thông tin trình duyệt. Thông tin này giúp:

 • đảm bảo việc quảng cáo phù hợp được thể hiện trong ứng dụng hoặc trên trang web
 • tính toán và kiểm soát số lượng xem một lần và nhiều lần một quảng cáo đã cho
 • phân phối các quảng cáo liên quan tới các sở thích của quý vị, và
 • đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Một công nghệ nào đó cho phép quảng cáo được đăng tải tạm thời trên thiết bị di động của quý vị và được thay thế trong khi quý vị trực tuyến.

Chúng tôi không chủ động chia sẻ thông tin cá nhân với các Đối Tác Quảng Cáo hoặc các nhà quảng bảo bên thứ ba của mình cho những mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trừ khi quý vị đồng ý. Các Đối Tác Quảng Cáo của chúng tôi phân phối các quảng cáo cho chúng tôi và có thể kết hợp thông tin được thu thập hoặc có được từ chúng tôi với thông tin khác mà họ đã thu thập một cách độc lập từ các trang web khác và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến hoặc di động liên quan tới các hoạt động của trình duyệt của quý vị thông qua mạng lưới các trang web của họ.

Vui lòng chú ý rằng nếu quý vị chọn cách kích chuột vào một quảng cáo hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bất cứ nhà quảng cáo bên thứ ba nào thông qua một quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng của chúng tôi, việc này chỉ đơn thuần giữa quý vị và nhà quảng cáo và việc tham gia của quý vị có thể chịu ràng buộc với các điều khoản và các điều kiện liên quan tới quảng cáo hoặc chương trình khuyến mãi đó.

Các lựa chọn của quý vị về các quảng cáo.

Đăng nhập xã hội và mạng xã hội
Một vài các trang web và các ứng dụng có thể cho phép quý vị đăng nhập bằng cách sử dụng một tài khoản nền tảng mạng xã hội (chẳng hạn Facebook, Google+ hoặc Twitter). Những tính năng đăng nhập xã hội có thể giúp quý vị tạo lập một tài khoản với chúng tôi nhanh hơn bằng cách điền trước mẫu đăng ký của chúng tôi hoặc mẫu trang cá nhân người dùng với thông tin quý vị đã cung cấp cho nền tảng mạng xã hội. Lần đầu tiên quý vị sử dụng một dịch vụ đăng nhập xã hội, nền tảng truyền thông xã hội thường giải thích thông tin gì sẽ được chia sẻ với chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có các trang trên nhiều nền tảng mạng xã hội nơi mà quý vị có thể truy cập và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin khi quý vị truy cập các trang mạng xã hội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này và thông tin đăng nhập cho các mục đích được mô tả trong tuyên bố bảo mật này. Hãy đảm bảo xem lại các chính sách bảo mật và sử dụng dữ liệu của bất cứ nền tảng mạng xã hội nào mà quý vị sử dụng để tìm hiều về các thực hành thông tin cá nhân và các tùy chọn của quý vị.

Trẻ em
Một vài trang web Autodesk và các ứng dụng được nhắm đến quảng đại quần chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý thu thập bất cứ thông tin nào từ trẻ em 12 tuổi trở xuống. Trong một vài khu vực có thẩm quyền pháp lý, thông báo, sự cho phép trước bằng văn bản hoặc sự đồng ý của bố mẹ có khả năng xác thực có thể được yêu cầu từ phía cha mẹ hoặc một người giám hộ cho những trẻ em từ 13 tới 17 tuổi.  Không có thông tin nào được phép đưa hoặc đăng lên các trang web Autodesk hoặc các ứng dụng bởi trẻ em 12 tuổi trở xuống.

Trở lại trang đầu

Thông tin và nội dung mà quý vị tiết lộ
Một vài trang web và các ứng dụng của chúng tôi cho phép quý vị đăng "like," ("thích"), các bình luận, các thông tin trang cá nhân (bao gồm ảnh trang cá nhân), video, ảnh, hình ảnh, các tệp tin thiết kế, và những nội dung khác cho những người khác xem. Trong một vài trường hợp quý vị có thể hạn chế người có thể xem hoặc truy cập thông tin và nội dung quý vị đăng. Trong những trường hợp khác, thông tin và nội dung có thể có sẵn cho các thành viên đã đăng ký ứng dụng hoặc trang web, hoặc thậm chí với quảng đại quần chúng.

Chúng tôi khuyến nghị quý vị hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, hoặc bất cứ thông tin nào khác trên các ứng dụng và các trang web của chúng tôi. Nếu quý vị sẽ đăng thông tin quý vị không muốn bị tiết lộ rộng rãi, hãy chắc chắn là quý vị đang sử dụng một trang web hoặc một ứng dụng cho phép quý vị kiểm soát người nào xem được thông tin quý vị đăng.

Vui lòng lưu ý rằng trong một vài diễn đàn ứng dụng và trang web của chúng tôi, tên của quý vị, tên đăng nhập, hình ảnh hiển thị, hoặc địa chỉ thư điện tử của quý vị có thể được đăng cùng với bất cứ thông điệp nào quý vị đăng. Chẳng hạn, thông tin được đăng trên Area, Instructables và Socialcam sẽ được mặc định công khai  Nếu quý vị chọn chia sẻ thông tin cá nhân theo cách này, những hạn chế truy cập, những giao thức bảo mật và những cam kết khác trong tuyên bố bảo mật này sẽ không áp dụng cho những thông tin được chia sẻ.

Để biết thông tin về cách truy cập hoặc di chuyển thông tin cá nhân hoặc nội dung quý vị chia sẻ, hãy đọc  phần truy cập thông tin, kiểm soát và chọn lựa.

Với một vài trang web hoặc ứng dụng, chúng tôi có thể cho phép truy cập vào nội dung nhất định mà quý vị đã chia sẻ công khai, bao gồm thông tin cá nhân, thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API). Hãy tìm hiểu thêm.

Trở lại trang đầu

Việc lưu trữ, duy trì và xóa thông tin cá nhân
Chúng tôi lưu trữ các tệp tin dữ liệu và thông tin cá nhân liên quan tới quý vị trên các máy chủ Autodesk và các máy chủ của các công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin này có thể được lưu trữ tại Mỹ và ở những quốc gia khác nơi Autodesk hoạt động, và ở những quốc gia nơi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi giúp chúng tôi điều hành công việc kinh doanh. Vui lòng xem phần chia sẻ với các bên thứ ba để biết thêm thông tin về các thực hành và những yêu cầu mà chúng tôi áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu quý vị ở khu vực Liên Minh Châu Âu, Thụy Sĩ, hoặc các khu vực khác với những luật chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu, quý vị đồng ý chuyển đổi, và xử lý cũng như lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị ở Mỹ và ở các quốc gia khác, nơi mà các luật bảo mật có thể được coi như ít nghiêm ngặt hơn những luật ở khu vực của quý vị. Nội dung này áp dụng kèm theo những nền tảng pháp lý khác cho việc chuyển đổi, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị, chẳng hạn cho những mục đích hoàn thành hợp đồng.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu thông tin cá nhân của quý vị khi chúng tôi cần nó:

 • để tôn trọng những lựa chọn của quý vị,
 • để hoàn thành những mục đích được mô tả trong tuyên bố bảo mật này, hoặc
 • như được yêu cầu hoặc được cho phép bởi các luật và các quy định áp dụng.

Chẳng hạn, một vài luật và quy định có thể yêu cầu chúng tôi phải giữ lại những dữ liệu giao dịch nhất định. Chúng tôi tiến hành những biện pháp hợp lý để hủyhoặc phi định dạng hóa vĩnh viễn thông tin cá nhân theo một phương cách an toàn khi thông tin đó không còn cần thiết nữa. Ví dụ, khi thông tin được in trên giấy, chúng tôi tiến hành những biện pháp hợp lý để xóa hoặc hủy thông tin đó bằng cách cắt nhỏ hoặc đốt; khi thông tin được lưu trữ dạng điện tử chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật để làm cho thông tin đó không sử dụng được nữa.

Trở lại trang đầu

Cách chúng tôi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị theo nhiều cách, bao gồm:

 • Cung cấp cho quý vị đường truy cập tới các trang web và các ứng dụng mà quý vị đủ điều kiện tham gia.
 • Cung cấp cho quý vị các dịch vụ, hỗ trợ hoặc thông tin quý vị đã yêu cầu.
 • Gửi quý vị các thông tin trao đổi kinh doanh. Các ví dụ bao gồm việc cung cấp cho quý vị các gói dịch vụ ứng dụng, các thông báo về những sự kiện sắp diễn ra chẳng hạn một tài khoản hoặc ngày tháng hết hạn thuê bao, hoặc nhắc nhở quý vị cần có hành động chẳng hạn như hoàn thành một thanh toán.
 • Gửi cho quý vị các thông tin trao đổi cùng các thông tin về chúng tôi, bao gồm những ứng dụng mới và những đề nghị đặc biệt hoặc những chương trình khuyến mãi.  Đôi khi một công ty hoặc tổ chức (bao gồm những công ty, tổ chức mà chúng tôi có mỗi quan hệ làm ăn) có thể yêu cầu chúng tôi giới thiệu việc kinh doanh với một hoặc hơn một người dùng của 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr và những trang web cũng như những ứng dụng tương tự, và chúng tôi có thể liên hệ với quý vị với những chi tiết và hỏi liệu quý vị có quan tâm hay không. Tìm hiểu thêm về những lựa chọn của quý vị.
 • Đo lường và hiểu hơn về cách các trang web và các ứng dụng của chúng tôi được sử dụng, do đó chúng tôi có thể cải thiện chúng.
 • Thích ứng những trải nghiệm tổng thể của quý vị với chúng tôi, với những trang web, những ứng dụng cũng như những tiếp thị của chúng tôi.
 • Giảm ăn cắp gian lận phần mềm, đảm bảo những ứng dụng và các trang web của chúng tôi được sử dụng tuân thủ theo các điều khoản và luật áp dụng, và bảo vệ các khách hàng cũng như những người dùng cuối của chúng tôi.
 • Gửi các bảng câu hỏi và các khảo sát để cung cấp những ứng dụng và những trải nghiệm tốt hơn tới các khách hàng và những người dùng cuối của chúng tôi. Việc hoàn thành bất cứ bảng câu hỏi hoặc khảo sát nào của quý vị là tình nguyện.
 • Như được giải thích trong thông báo bảo mật bổ sung hoặc thu thập dữ liệu cho một trang web hoặc một ứng dụng.
 • Cho bất cứ mục đích nào liên quan mà quý vị có thể mong đợi một cách chính đáng, chẳng hạn những tính năng quản trị tổng quát.

Tìm hiểu thêm về những chọn lựa và những kiểm soát bảo mật của quý vị.

Trở lại trang đầu

Chia sẻ thông tin trong nội bộ khối các công ty Autodesk
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong Autodesk hoặc bất cứ công ty thành viên nào của chúng tôi trên khắp thế giới cho các mục đích

 • xử lý dữ liệu hoặc lưu trữ
 • cung cấp cho quý vị đường truy cập tới các trang web và các ứng dụng
 • hướng dẫn các quyết định về trang web, các ứng dụng, và các thông tin trao đổi.
 • cho những mục đích khác được mô tả trong tuyên bố bảo mật này.

Autodesk, Inc. là công ty chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân được đồng sử dụng, và chúng tôi cũng như những công ty thành viên của mình đồng ý tuân thủ các nguyên tắc và các thủ tục giúp bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị.

Trở lại trang đầu

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị với các công ty, các nhà thầu và các cơ quan giúp chúng tôi điều hành công việc của mình. Những công ty, nhà thầu và cơ quan này cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi chẳng hạn như hoàn thành các yêu cầu, thay mặt cho chúng tôi gửi các thư điện tử tới quý vị, hỗ trợ quý vị, và xử lý các thanh toán. Họ sẽ có đường truy cập vào một số thông tin của quý vị, giới hạn trong phạm vi những gì mà họ cần có để cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi cần các công ty, nhà thầu và các cơ quan này đồng ý sử dụng những biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ thông tin về quý vị. Họ không được phép sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho những mục đích riêng của mình.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về quý vị:

 • Khi quý vị đồng ý với việc chia sẻ.  Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân về những người dùng với các bên thứ ba cho những mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ trừ khi người dùng đồng ý với việc chia sẻ đó. Căn cứ theo những chương trình nhất định, chúng tôi có thể đề nghị thực hiện việc giới thiệu giữa một người dùng với một công ty khác.  Hãy tìm hiểu thêm.
 • Nếu quý vị là một khách hàng doanh nghiệp, với các đối tác phân phối và các đối tác bán hàng cho những mục đích vận hành của chúng tôi, chẳng hạn thực hiện yêu cầu hoặc để xác nhận thông tin về những ứng dụng nào mà quý vị có đường truy cập tới.
 • Khi công ty, tổ chức hoặc cơ quan mà thông qua đó quý vị có đường truy cập tới các trang web và các ứng dụng của chúng tôi đã thiết lập một thỏa thuận với chúng tôi để nhận thông tin cụ thể về người dùng, chịu ràng buộc với các điều luật bảo mật.
 • Khi chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin nhằm tuân thủ các luật áp dụng, trát hầu tòa, yêu cầu hầu tòa hoặc các thủ tục pháp lý khác.
 • Khi chúng tôi có niềm tin thiện ý rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn hoặc ứng phó với việc gian lận, bảo vệ các trang web và các ứng dụng của chúng tôi chống lại các tấn công, hoặc bảo vệ các quyền, sở hữu và sự an toàn của Autodesk, của các khách hàng và người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.
 • Nếu chúng tôi hợp nhất với một công ty khác hoặc nếu chúng tôi quyết định bán hoặc tái tổ chức một bộ phận nào đó trong tổng thể kinh doanh của chúng tôi, các tài sản hoặc vốn (bao gồm việc nếu chúng tôi xin tuyên bố phá sản hoặc là một phần trong thủ tục tương tự). Quý vị thừa nhận rằng những chuyển giao như vậy có thể xảy ra, và bất cứ ai có được phần kinh doanh, tài sản hoặc vốn của chúng tôi chịu ảnh hưởng có thể tiếp tục sử dụng thông tin về quý vị như được đề ra trong tuyên bố bảo mật này.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc công bố thông tin đã được tập hợp lại và những thông tin khác mà không xác định cụ thể về quý vị, chẳng hạn những số liệu thống kê về số lượng người truy cập vào các trang web của chúng tôi hoặc về cách mà các khách hàng và người sử dụng cuối sử dụng các ứng dụng của chúng tôi.

Trở lại trang đầu

Tính bảo mật và tính nguyên vẹn của thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng kết hợp các kiểm soát bảo mật phần cứng, kỹ thuật, quản trị để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc công khai trái phép. Tuy nhiên, cho dù có những nỗ lực của chúng tôi, thì cũng không có những kiểm soát bảo mật nào hiệu quả 100%, và chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo hoặc cam đoan độ bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị.

Trở lại trang đầu

Truy cập thông tin, các kiểm soát và lựa chọn

Thông tin hồ sơ
Chúng tôi muốn đảm bảo thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Quý vị có thể có quyền dựa theo các điều luật bảo vệ dữ liệu áp dụng để truy cập vào những thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ cho quý vị, khi có yêu cầu với chúng tôi, ngoại trừ trong những trường hợp bị giới hạn nhất định (chẳng hạn, khi có một điều luật áp dụng yêu cầu chúng tôi từ chối những truy cập như vậy).

Quý vị có thể cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hồ sơ của mình bằng cách làm theo các chỉ dẫn bên dưới.  Ngoài ra, chú ý rằng chúng tôi cần giữ lại những ghi chép nhất định cho những lý do kinh doanh nội bộ hoặc pháp lý, và một vài thông tin của quý vị có thể lưu trên các hệ thống sao lưu, tuân thủ theo luật áp dụng.

 • ID Autodesk. Đăng nhập và biên tập trang cá nhân và thông tin của quý vị bằng cách làm theo các chỉ dẫn. Trang hỗ trợ đăng nhập có sẵn nếu quý vị có bất cứ vấn đề gì. Người dùng tử Nhật Bản với địa chỉ ID Liên Hệ ,vui lòng sử dụng trang đăng nhập Nhật Bản.
 • Socialcam, Instructables và Pixlr.  Đăng nhập vào trang web hoặc ứng dụng áp dụng và thực hiện thay đổi với trang hồ sơ hoặc thông tin của quý vị bằng cách làm theo các chỉ dẫn.
 • Để nhận được sự hỗ trợ với những trang web hoặc ứng dụng này hay các trang web hoặc ứng dụng khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Vui lòng cho chúng tôi biết trang web hoặc ứng dụng cụ thể mà quý vị cần có sự hỗ trợ, kèm theo yêu cầu cụ thể của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ quý vị, vì sự an toàn của quý vị và của chúng tôi, chúng tôi có thể cần xác thực nhận dạng của quý vị trước khi thực hiện yêu cầu của quý vị.

Loại bỏ nội dung quý vị đã đăng
Để loại bỏ nội dung quý vị đã chia sẻ trên các trang web và các ứng dụng của chúng tôi, vui lòng sử dụng cùng một tính năng trang web hoặc ứng dụng mà quý vị đã sử dụng để chia sẻ nội dung và làm theo các chỉ dẫn. Tùy chọn để di chuyển nội dung có thể không phải lúc nào cũng có sẵn, chẳng hạn như trên các diễn đàn.

Khi có một ai đó mời quý vị bình luận, xem hoặc soạn thảo nội dung thông qua các trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi, quý vị có thể biên tập hoặc xóa những đóng góp của mình hoặc người dùng đã mời quý vị tham gia có thể kiểm soát những tùy chọn này.

Các lựa chọn tiếp thị

 • Autodesk - Quý vị có thể đăng ký hoặc không hủy đăng ký những thông tin tiếp thị Autodesk, sử dụng mẫu web, hoặc làm theo những chỉ dẫn hủy đăng ký trong những thông tin mà quý vị nhận được.
 • InstructablesĐăng nhập vào tài khoản của quý vị tại trang web Instructables và thay đổi các ưa thích tiếp thị, hoặc làm theo các chỉ dẫn hủy đăng ký trong phần các thông tin mà quý vị nhận được.
 • Đối với các thông tin khác, hãy làm theo các chỉ dẫn hủy thông tin trong phần các thông tin mà quý vị nhận được hoặc nếu quý vị cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hãy nhớ, chúng tôi có thể cần phải liên hệ với quý vị vì những lý do kinh doanh và quý vị không thể hủy hoặc từ chối nhận các thông tin này.

Các chương trình giới thiệu
Đôi khi các công ty và các tổ chức, bao gồm các công ty, tổ chức mà chúng tôi có quan hệ kinh doanh, sẽ yêu cầu chúng tôi thực hiện việc giới thiệu tới một hoặc hơn một thành viên của 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr và các trang web cũng như những ứng dụng tương tự. Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị với các chi tiết và xem liệu quý vị có quan tâm tới sự giới thiệu này. Quý vị có thể nói không với một giới thiệu cụ thể, và quý vị có thể yêu cầu không nhận các yêu cầu giới thiệu trong tương lai.

Các giao diện lập trình ứng dụng
Chúng tôi có thể cho phép truy cập vào những nội dung nhất định, bao gồm thông tin cá nhân, được đăng qua các trang web hoặc ứng dụng thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API).

Việc truy cập API sẽ được đề cập trong các điều khoản dịch vụ áp dụng. Chúng tôi áp dụng các giới hạn về những gì mà các nhà phát triển bên thứ ba có thể làm với thông tin. Bên dưới là thông tin về những lựa chọn của quý vị.

Truy cập thông tin công khai bằng các ứng dụng bên thứ ba
Trên một số trang web và ứng dụng, nội dung quý vị đăng là công khai và không thể được đánh dấu như không công khai hoặc riêng tư. Hãy kiểm tra những kiểm soát đăng tải cho ứng dụng hoặc trang web cụ thể mà quý vị đang sử dụng.

Khi có một tùy chọn để đánh dấu nội dung là riêng tư hoặc nếu không thì chọn một trạng thái không công khai, và quý vị chọn tùy chọn không công khai, các nhà phát triển bên thứ ba sẽ không thể truy cập các thông tin dưới đây thông qua API truy cập thông tin công khai:

 • Nội dung (bao gồm đề mục, và các bình luận công khai quý vị bao gồm với nội dung);
 • Tên (hoặc biệt hiệu) liên quan tới tài khoản của quý vị;
 • Hình ảnh trang cá nhân liên quan tới quý vị;
 • URL trang cá nhân (có thể bao gồm ID đăng nhập) cho tài khoản.

Nếu nội dung là "công khai" nhưng quý vị không muốn các nhà phát triển truy cập vào tên thật hoặc hình ảnh trang cá nhân của mình (chẳng hạn, nếu đó là ảnh chân dung của quý vị), hãy sử dụng biệt hiệu hoặc "bí danh" và sử dụng một hình ảnh trang cá nhân không chứa ảnh quý vị.

Truy cập được xác thực bằng các ứng dụng
Quý vị có thể chọn sử dụng các ứng dụng bên thứ ba quản lý các tương tác của quý vị với các trang web hoặc ứng dụng chúng tôi. Chẳng hạn, các ứng dụng bên thứ ba có thể muốn thực hiện những loại hình hoạt động dưới đây:

 • Quản lý các mối quan hệ: để thay mặt quý vị quản lý các mối quan hệ, chẳng hạn như theo dõi, không theo dõi, chặn, và không chặn mọi người, và để cho phép những người muốn theo dõi quý vị trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi;
 • Quản lý nội dung: để thay mặt cho quý vị đăng và loại bỏ nội dung;
 • Quản lý các yêu thích: để thay mặt quý vị quản lý các yêu thích và các hoạt động tương tự; và
 • Quản lý các bình luận: để thay mặt quý vị quản lý và đăng các bình luận.

Chúng tôi yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng giải thích những hành động nào họ sẽ thực hiện và cũng như các thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) họ cần truy cập để thực hiện hành động này, và để nhận được sự tán thành của quý vị. Thêm vào đó, chúng tôi yêu cầu các nhà phát triển phải cung cấp một đường liên kết tới sự giải thích các thực hành bảo mật của họ.

Quý vị có quyền lựa chọn tán thành hoặc không tán thành việc truy cập bởi các ứng dụng bên thứ ba này.

Các hạn chế truy cập bởi các ứng dụng bên thứ ba
Trong cả hai trường hợp đã được mô tả ở trên, các nhà phát triển bên thứ ba có thể không được phép sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị hoặc khuyến mãi mà không có sự đồng ý của quý vị, và nếu không thì bị hạn chế trong việc họ sử dụng thông tin của quý vị bằng các điều khoản của Thỏa Thuận Nhà Phát Triển Ứng Dụng áp dụng. 

Quý vị có thể tìm các đường liên kết tới Thỏa Thuận Nhà Phát Triển Ứng Dụng áp dụng thông qua các điều khoản dịch vụ áp dụng. Nhằm giúp cho việc tham khảo thuận tiện, đây là một danh sách công khai các thỏa thuận hiện hành:

Các cookie và các công nghệ tương tự
Autodesk và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng "cookie," "pixel tags," "web beacons," "clear GIFs," hoặc các công nghệ tương tự kết nối với các trang web và các tin nhắn gửi qua thư điện tử được định dạng HTML để, ngoài những mục đích khác, theo dõi các hành động của người sử dụng trang web và những người nhận thư điện tử, quyết định sự thành công của các chiến dịch tiếp thị, biên tập các số liệu thống kê tổng thể về tỉ lệ sử dụng web và phản hồi cũng như làm nó dễ dàng hơn cho quý vị để điều hướng trang web của chúng tôi hoặc thích ứng tốt hơn những trải nghiệm của quý vị với chúng tôi, chẳng hạn bằng cách không nhiều lần yêu cầu quý vị nộp thông tin đăng nhập hoặc bằng cách hiển thị cho quý vị nội dung nhắm tới những sở thích của quý vị.

Một “cookie” là một công cụ thu thập dữ liệu tự động được sử dụng phổ biến. Một cookie là một lượng nhỏ dữ liệu mà được gửi tới một trình duyệt từ một máy chủ web và được lưu trên ổ cứng của máy tính mà quý vị đang sử dụng. Các cookie và các công cụ tương tự thu thập thông tin chuẩn mực từ trình duyệt của quý vị chẳng hạn như loại hình trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, và địa chỉ trang web quý vị đến khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi. Chúng cũng có thể thu thập thông tin về địa chỉ Giao Thức Internet (IP) của quý vị, và hoạt động luồng nhấp chuột (chẳng hạn, các trang quý vị xem và các đường dẫn quý vị nhấp chuột vào), cùng với ngày tháng và thời gian quý vị truy cập hoặc yêu cầu, và một hoặc hơn một cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt của quý vị hoặc tài khoản của quý vị.

Nếu quý vị không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các cookie, đây là một thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt mà cho phép quý vị tự động từ chối các cookie, hoặc được cho phép chọn từ chối hoặc chấp nhập chuyển đổi của một cookie cụ thể, hoặc các cookie từ một trang web cụ thể, tới máy tính của quý vị.

Nếu quý vị thiết đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả các cookie, quý vị sẽ không thể sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi mà yêu cầu đăng ký hoặc tùy biến để tham gia. Nếu quý vị chọn tiếp nhận các cookie từ chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, quý vị đang đồng ý cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thiết đặt các cookie trên máy tính của quý vị. Để biết thêm về các cookie và các công cụ thu thập dữ liệu tự động khác, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org.

Khi chúng tôi gửi quý vị các thư điện tử, chúng có thể bao gồm một web beacon (cách thức sử dụng cookie để thu thập thông tin người dùng) hoặc một công nghệ tương tự cho chúng tôi biết liệu quý vị đã nhận được hoặc mở thư điện tử và liệu quý vị đã nhấp chuột vào bất cứ đường liên kết nào trong thư điện tử chưa. Quý vị có thể từ chối nhận các thư điện tử tiếp thị.

Quảng cáo, bao gồm các quảng cáo di động
Một vài ứng dụng và trang web di động của chúng tôi có thể chứa các quảng cáo. Tìm hiểu thêm vềcác quảng cáo.

Để biết thêm thông tin về một ứng dụng di động cụ thể, vui lòng xem phần Giới thiệu (các thiết bị iOS) hay phần Pháp Lý/Bảo Mật (các thiết bị Android).

Quý vị có thể chọn không cho phép sử dụng thông tin của quý vị bằng Đối Tác Quảng Cáo bằng cách sử dụng công cụ Sáng Kiến Quảng Cáo Mạng. Nếu quý vị xóa tất cả các cookies, sử dụng một trình duyệt khác, hoặc sử dụng một máy tính khác, quý vị sẽ phải sử dụng công cụ này để làm mới lựa chọn không tham gia của quý vị

Các thước đo và các phân tích sử dụng trong - ứng dụng

 • Chương Trình Liên Quan Khách Hàng (CIP) – Đối với các sản phẩm thương mại của chúng tôi bao gồm tùy chọn để tham gia vào CIP, quý vị sẽ được gợi ý tham gia.  Quý vị có thể thay đổi lựa chọn của mình bằng cách chuyển tới bảng chọn Hỗ Trợ, mở hộp hội thoại CIP, và làm theo các chỉ dẫn. Sự lựa chọn của quý vị sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm Autodesk thương mại được cài đặt trên máy tính của quý vị. Tìm hiểu về CIP.
 • Các ứng dụng thử nghiệm, duyệt trước và chạy thử (beta) – Với các ứng dụng thử nghiệm, duyệt trước hoặc chạy thử việc tham gia trọn vẹn hoặc bị hạn chế của quý vị trong chương trình phân tích ứng dụng có thể là một điều kiện của việc nhận truy cập tới các sản phẩm đó. Vui lòng xem lại các điều khoản dịch vụ áp dụng, thỏa thuận giấy phép và bất cứ thông báo thu thập dữ liệu hoặc bảo mật cụ thể nào gắn với ứng dụng có sẵn để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu quý vị không muốn tham gia vui lòng không sử dụng các sản phẩm này.
 • Báo Cáo Lỗi Khách Hàng và các chương trình tương tự – Quý vị sẽ được yêu cầu nếu quý vị muốn gửi các báo cáo lỗi, hoặc thông qua chương trình Báo Cáo Lỗi Khách Hàng của chúng tôi hoặc một chương trình báo cáo lỗi cụ thể ứng dụng. Trong mỗi trường hợp, một hộp hội thoại sẽ hiển thị ứng dụng, và quý vị sẽ được cho biết những thông tin nào công cụ sẽ thu thập, cách nó sẽ được gửi tới chúng tôi, và bất cứ thông tin nào khác liên quan về công cụ và việc sử dụng của nó. Quý vị phải chọn gửi cho chúng tôi báo cáo. Hãy tìm hiểu thêm về CER.
 • Các ứng dụng di động – Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích bên thứ ba để hỗ trợ phân tích cho một số ứng dụng di động của chúng tôi. Để biết thêm các chi tiết về một ứng dụng di động cụ thể, vui lòng đọc phần About (đối với các thiết bị iOS) hoặc phần Pháp Lý/Bảo Mật (đối với các thiết vị Android). Quý vị có thể từ chối việc thu thập dữ liệu cho một ứng dụng bằng cách làm theo các chỉ dẫn trong-ứng dụng. Trừ khi có thông báo thu thập dữ liệu trong phần About hoặc Legal/Privacy cho quý vị biết, nếu không sự lựa chọn kiểm soát sẽ được đặt trong các thiết đặt thiết bị hoặc ứng dụng (đối với các thiết bị iOS) hoặc bảng chọn thiết đặt (đối với các thiết bị Android).

Để thuận tiện, đây là một tập hợp công khai các đường liên kết tới các tuyên bố bảo mật và các chỉ dẫn chọn không tham gia cho các dịch vụ mà chúng tôi có thể sử dụng:

Liên hệ các nhà cung cấp thương mại điện tử của chúng tôi

Những dịch vụ được kiểm soát bởi khách hàng
Những khách hàng Autodesk có thể mời quý vị tham gia trang ứng dụng cụ thể khách hàng, chẳng hạn Autodesk PLM360, Buzzsaw, hoặc Constructware services. Nhà quản trị trang khách hàng quản lý các lời mời này, và các yêu cầu thay đổi hoặc cập nhật thông tin quý vị đã cung cấp khi đăng ký nên được chuyển hướng tới nhà quản trị trang đó. AUTODESK CHỈ HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC KHÁCH HÀNG TRONG MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC ỨNG DỤNG NÀY, VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ/HOẶC CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ QUÝ VỊ BỞI CÁC KHÁCH HÀNG NHƯ VẬY.

Trở lại trang đầu

Những thay đổi đối với tuyên bố bảo mật này
Chúng tôi có thể thỉnh thoảng cập nhật tuyên bố bảo mật này. Hãy kiểm tra phần "được cập nhật lần cuối" ở phần đầu của tuyên bố chính sách này để xem lần cuối cùng tuyên bố bảo mật đã được thay đổi.

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi tuyên bố bảo mật của mình trong tương lai, chúng tôi sẽ báo cho quý vị và những người dùng khác bằng cách đưa thông báo trên www.autodesk.com và/hoặc gửi cho quý vị một thông báo tới địa chỉ thư điện tử (nếu có) mà chúng tôi đã lưu cho quý vị. Chúng tôi cũng có thể gửi cho quý vị một thông báo thông qua các ứng dụng của chúng tôi và trên các trang web khác của chúng tôi. Quý vị nên kiểm tra định kỳ trang www.autodesk.com, các trang web khác của chúng tôi và Tuyên Bố Bảo Mật này để biết các cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng các ứng dụng và các trang web của chúng tôi của quý vị tức là quý vị đồng ý với tuyên bố bảo mật này

Với những thay đổi tuyên bố bảo mật có thể ít hạn chế rất nhiều đối với việc sử dụng hoặc công khai thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý của quý vị trước khi tiến hành thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có các câu hỏi.

Trở lại trang đầu