Legal Notices & Trademarks

Polityka Autodesk dotycząca ochrony prywatności

Aktualizacja: 10 lutego 2014 r.


Zakres polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o zasadach ochrony prywatności dotyczące naszych stron internetowych, produktów i usług internetowych oraz aplikacji internetowych, które zawierają odesłanie do tej polityki. Przedstawia także stosowane przez nas praktyki marketingowe i reklamowe i dotyczy działalności prowadzonej przez nasze podmioty wydzielone. W niniejszej polityce nasze produkty, usługi internetowe i sieciowe oraz aplikacje określamy terminem „aplikacje”.

Niektóre z naszych stron internetowych i aplikacji zawierają dodatkowe lub uzupełniające informacje o zasadach ochrony prywatności lub gromadzenia danych, aby użytkownik po zapoznaniu się z nimi mógł świadomie podjąć decyzję o udostępnieniu danych. Na przykład, zamieszczamy informację na temat zasad gromadzenia danych użytkownika aplikacji oraz opcji dostępnych dla użytkownika. W szczególnych przypadkach dla stron internetowych i aplikacji stworzono odrębne zasady ochrony prywatności. Na przykład, jeżeli nabędziemy jakąś spółkę w celu rozszerzenia naszej działalności, integracja polityki ochrony prywatności może wymagać nieco czasu.

Osoby trzecie (np. portale społecznościowe lub strony internetowe innych firm, do których zamieszczamy linki, mają własne zasady ochrony prywatności. Zapoznaj się z polityką prywatności, dodatkowymi informacjami i ustawieniami dla wszystkich stron internetowych lub platform, które odwiedzasz, abyś miał świadomość stosowanej tam polityki prywatności i dostępnych opcji.

Niektóre strony internetowe i aplikacje podlegają warunkom dodatkowym, takim jak regulamin korzystania, warunki świadczenia usług lub umowy licencyjne dotyczące oprogramowania. Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi witryn lub aplikacji, z których korzystasz. Warunki te mogą zawierać odpowiedź na Twoje pytania dotyczące poufności i bezpieczeństwa tworzonych przez Ciebie projektów i innej zawartości oraz skutków zamieszczania przez Ciebie treści i udostępniania ich publicznie.

Powrót do góry

Kontakt z nami
Jeśli masz pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza internetowego, drogą mailową pod adresem privacy-questions@autodesk.com lub pocztą pod następującym adresem:

       Privacy Questions
       Autodesk, Inc.
       The Landmark @ One Market
       Suite 500
       San Francisco, CA 94105
       U.S.A.

Powrót do góry

Regulacje wewnętrzne  

Autodesk przestrzega ustalonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad „Safe Harbor” odnoszących się do USA i Unii Europejskiej oraz USA i Szwajcarii, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej i Szwajcarii.  Autodesk potwierdza, że postępuje zgodnie z zasadami ochrony prywatności „Safe Harbor” w zakresie zawiadamiania, wyboru, przekazywania, zabezpieczania, integralności danych, dostępu do danych i egzekwowania przepisów.  Więcej informacji na temat programu „Safe Harbor” oraz dostęp do naszego certyfikatu można uzyskać na stronie http://www.export.gov/safeharbor/

Zgodnie z zasadami „Safe Harbor” odnoszącymi się do USA i Unii Europejskiej oraz USA i Szwajcarii firma Autodesk zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności i gromadzenia przez nas danych osobowych.  W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej polityki prywatności obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z firmą Autodesk:

drogą mailową na adres

privacy.questions@autodesk.com

drogą pocztową na adres

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
USA

Przyjmując zasady „Safe Harbor” odnoszące się do USA i Unii Europejskiej oraz USA i Szwajcarii zobowiązaliśmy się również do przekazywania nierozstrzygniętych sporów dotyczących prywatności niezależnemu podmiotowi zajmującemu się rozstrzyganiem sporów – organizacji JAMS – zgodnie z opracowanymi przez nią zasadami JAMS International Mediation Rules. W przypadku nieotrzymania szybkiego potwierdzenia wniesienia skargi lub jeśli spór nie został rozstrzygnięty w satysfakcjonujący sposób przez firmę Autodesk, prosimy o odwiedzenie strony internetowej JAMS pod adresem www.jamsadr.com w celu uzyskania dalszych informacji i złożenia skargi.

Powrót do góry

Gromadzone przez nas informacje o Tobie

ID użytkownika, dane podane przy rejestracji i dane kontaktowe
Zbieramy informacje identyfikujące Cię, kiedy

 • rejestrujesz się w celu korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji,
 • zarejestrujesz się, aby wziąć udział w jakimś wydarzeniu,
 • tworzysz ID użytkownika, aby uzyskać dostęp do naszych stron internetowych lub aplikacji,
 • kontaktujesz się z nami w sprawie usług, wsparcia, informacji lub z innych powodów.

Możemy rejestrować Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i inne informacje kontaktowe, zdjęcie profilowe (może to być zdjęcie Twojej osoby) oraz informacje o płatnościach. Czasami gromadzimy inne informacje, które nie identyfikują Cię bezpośrednio, takie jak Twoje stanowisko, branżę w której pracujesz lub zainteresowania. Podanie niektórych z tych informacji jest obowiązkowe, inne są opcjonalne.

W przypadku wersji aplikacji udostępnianych studentom i w celach edukacyjnych możemy poprosić o informacje pozwalające nam zweryfikować Twoje uprawnienia. Jeżeli klient dokonuje zakupów za pośrednictwem naszych partnerów handlowych lub dostawców ecommerce, firmy te przekażą nam jego dane osobowe, abyśmy mogli mieć dokładny wykaz aplikacji, do których dany klient ma dostęp.

Dla potrzeb aktualizacji naszych baz danych i w celu udostępniania Ci odpowiednio dobranej zawartości, treści i ofert możemy łączyć informacje podane przez Ciebie z informacjami ze źródeł publicznych i od wiarygodnych firm (np. od naszych dystrybutorów i dostawców ecommerce i z baz danych kontaktowych), zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Na przykład, z takich źródeł możemy uzyskiwać informacje o wielkości firmy i o branży, w jakiej działają nasi klienci, dzięki nim możemy też uzyskać wysoki poziom dokładności naszych baz danych.

Aktywacja produktów Autodesk i automatyczne aktualizacje
Gdy dokonujesz aktywacji produktu Autodesk, gromadzimy informacje dotyczące używanego przez Ciebie systemu, dane aktywowanej aplikacji oraz numer seryjny aplikacji (produktu). Dowiedz się więcej na temat aktywacji. Niektóre aplikacje zawierają funkcje wymagające połączenia z naszymi serwerami i umożliwiają pobieranie aktualizacji. Możemy gromadzić informacje na temat przebiegu aktualizacji — czy przebiegła pomyślnie, czy nie.

Strony internetowe i aplikacje
Nasze strony internetowe i aplikacje mogą gromadzić informacje dotyczące ich wykorzystania, które umożliwiają nam zarządzanie umową z Tobą lub ze spółką, organizacją lub instytucją, która umożliwia Ci dostęp do nich — na przykład informacje pozwalające nam dokonywać rozliczeń za używanie aplikacji lub kontrolować, czy użytkownik nie przekracza limitu opłaconych usług. Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich regulaminach lub umowach licencyjnych oprogramowania dotyczących używanych przez Ciebie aplikacji lub uzyskasz je od administratora swojej licencji lub umowy.

Niektóre z naszych stron internetowych i aplikacji zawierają specjalne programy gromadzenia danych. W zależności od strony internetowej lub aplikacji, informacje te mogą być związane z Twoimi danymi osobowymi. Tu znajdziesz więcej informacji na temat programów specjalnych oraz dostępnych opcji korzystania przez nas z tych informacji.

Narzędzia gromadzące dane, ciasteczka i podobne technologie
Gdy kontaktujesz się z nami, uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych oraz aplikacji poprzez przeglądarkę internetową, aplikację lub innego klienta, nasze serwery automatycznie gromadzą i zapisują pewne dane. Na przykład, Twoja przeglądarka lub urządzenie może udostępnić nam informacje o rodzaju przeglądarki, preferencjach językowych oraz adres protokołu internetowego (IP) (dzięki czemu będziemy wiedzieć ogólnie, gdzie jesteś) oraz typ urządzenia lub systemu, którego używasz. Twoja przeglądarka może także udostępnić nam takie informacje, jak data i godzina Twojego wyszukiwania, strona, z której trafiłeś na naszą stronę, a także, w odpowiednich przypadkach, terminy wyszukiwania wpisane do wyszukiwarki, dzięki którym trafiłeś na naszą stronę internetową.
 
Poza tym,my oraz nasi usługodawcy możemy stosować ciasteczka i podobne technologie w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszych stron internetowych i aplikacji oraz pomiaru skuteczności kampanii mailingowych lub reklamowych. Decyzje dotyczące plików cookie i podobnych technologii.

Wysyłane do Ciebie e-maile mogą zawierać sygnalizatory sieci web (web beacons) lub podobną technologię, dzięki której wiemy, czy otrzymałeś lub otworzyłeś e-mail i czy kliknąłeś na jakiś link w nim podany. Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych.

Przyciski, narzędzia, reklamy i treść z innych firm
Nasze strony internetowe i aplikacje mogą zawierać przyciski, narzędzia, reklamy lub treści kierujące do usług innych firm (na przykład facebookowy przycisk „Lubię to” na stronie internetowej, funkcję Google Maps w aplikacji lub reklamę w aplikacji na urządzenie przenośne). Możemy gromadzić informacje dotyczące korzystania z tych funkcji.

Poza tym, kiedy widzisz takie przyciski, narzędzia, reklamy lub treści lub gdy używasz ich lub gdy przeglądasz naszą stronę internetową lub aplikację zawierającą je, niektóre informacje z przeglądarki mogą być automatycznie wysyłane do innej spółki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności danej spółki. Tu dowiesz się więcej na temat statystyk używania aplikacji, ciasteczek i dostępnych opcji  w zakresie reklam.

Reklama
Nasze strony internetowe i aplikacje mogą zawierać reklamy produktów i usług innych firm oraz reklamy naszych aplikacji.

Możemy współpracować z jedną lub większą liczbą sieci reklamowych (dalej: Partner Reklamowy), które korzystają z ciasteczek, pikseli śledzących lub innych technologii gromadzących informacje w celu udostępniania Ci reklam i prowadzenia pomiaru wyników. Informacje takie mogą obejmować na przykład informacje o odwiedzanych witrynach, używanych aplikacjach na urządzenia przenośne, Twoich preferencjach wskazanych dostawcy aplikacji (np. preferencjach językowych), Twój adres IP (dla celów ustalenia ogólnej lokalizacji), ID urządzenia, adres MAC i informacje dotyczące przeglądarki. Dzięki tym informacjom możemy:

 • udostępniać w aplikacji lub na stronie internetowej odpowiednio dobrane reklamy,
 • zliczać i kontrolować liczbę jednokrotnych i powtórnych wyświetleń danej reklamy,
 • dostarczać reklam związanych z Twoimi zainteresowaniami oraz
 • mierzyć skuteczność kampanii reklamowych.

Niektóre technologie umożliwią tymczasowe przesyłanie reklam na Twoje urządzenie przenośne oraz zastępowanie ich, gdy urządzenie jest w trybie online.
 
Bez Twojej zgody nie udostępniamy aktywnie danych osobowych naszym Partnerom Reklamowym ani reklamodawcom zewnętrznym dla potrzeb ich marketingu bezpośredniego. Nasi Partnerzy Reklamowi udostępniają nam reklamy i mogą łączyć informacje uzyskane lub otrzymane od nas z innymi informacjami samodzielnie uzyskanymi z innych stron internetowych lub innych produktów lub usług internetowych lub na urządzenia przenośne, związanych z działalnością Twojej przeglądarki w sieci ich witryn.
 
Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się kliknąć na reklamę wyświetlaną w aplikacji lub skorzystać za jej pośrednictwem z promocji oferowanej przez reklamodawców zewnętrznych, transakcja taka jest dokonywana wyłącznie pomiędzy Tobą a reklamodawcą, a Twoje uczestnictwo podlega warunkom takiej reklamy lub promocji.

Dostępne opcje dotyczące reklam.

Logowanie do portali społecznościowych
Niektóre z naszych stron internetowych i aplikacji umożliwiają zalogowanie się na konto na portalu społecznościowym (takim jak Facebook, Google+ lub Twitter). Funkcje logowania na portalu społecznościowym ułatwiają założenie konta na naszej stronie internetowej, gdyż przenoszą do profilu rejestracyjnego lub profilu użytkownika informacje podane na portalu społecznościowym. Przy pierwszym skorzystaniu z logowania za pośrednictwem portalu społecznościowego zazwyczaj pojawia się informacja, jakie informacje zostaną nam udostępnione.

Mamy także własne profile na wielu portalach społecznościowych, które możesz odwiedzać i kontaktować się z nami. Podczas Twoich odwiedzin naszych portali społecznościowych możemy gromadzić pewne informacje. Z informacji tych oraz informacji podanych przy logowaniu do portali społecznościowych będziemy korzystać w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Koniecznie zapoznaj się z polityką prywatności i wykorzystywania danych stosowaną przez każdy portal społecznościowy, który odwiedzasz, aby poznać zasady gromadzenia danych osobowych i dostępne opcje.

Dzieci
Niektóre strony internetowe i aplikacje Autodesk przeznaczone są dla wszystkich odbiorców. Jednak nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 12 roku życia. W niektórych przypadkach, wobec dzieci od 13 do 17 roku życia, od ich rodziców bądź opiekunów mogą być wymagane zawiadomienia, uprzednie pisemne pozwolenia lub inne możliwe do weryfikacji upoważnienia rodzicielskie. Dzieci w wieku lat 12 i młodsze nie powinny dostarczać ani publikować żadnych informacji na stronach i w aplikacjach Autodesk.

Powrót do góry

Informacje i treści, które udostępniasz
Niektóre z naszych stron internetowych i aplikacji pozwalają na wybranie opcji „lubię to”, zamieszczanie komentarzy, informacji profilowych (w tym zdjęć profilowych), filmów, zdjęć, rysunków, plików z projektami oraz innych treści dostępnych publicznie. W niektórych przypadkach możesz określić, kto może przeglądać zamieszczane przez Ciebie informacje i treść i mieć do nich dostęp. W innych przypadkach informacje i treści mogą być dostępne dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji lub strony, a niekiedy mogą być ogólnie dostępne.

Zalecamy ostrożność i rozwagę przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu danych osobowych i innych informacji w naszych aplikacjach i na stronach internetowych. Jeśli zamieszczasz informacje, których nie chcesz ujawniać publicznie, upewnij się, że korzystasz ze strony internetowej lub aplikacji, która pozwala Ci określić, kto będzie miał dostęp do zamieszczonych przez Ciebie informacji.

Pamiętaj, że w niektórych naszych aplikacjach i na forach przy zamieszczanej przez Ciebie wiadomości może pojawić się Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub adres e-mail. Na przykład informacje zamieszczane na stronach Area, Instructables i Socialcam są z zasady dostępne publicznie. Jeśli zdecydujesz się udostępnić w ten sposób swoje dane osobowe, do udostępnianych informacji nie będą miały zastosowania ograniczenia dostępu, protokoły zabezpieczeń oraz inne zobowiązania do zachowania poufności zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Informacje na temat dostępu do danych osobowych i publikowanych treści oraz ich usuwania znajdziesz w sekcji: dostęp do informacji, kontrola i opcje.

W przypadku niektórych stron internetowych lub aplikacji umożliwiamy dostęp do pewnych opublikowanych treści, w tym do danych osobowych, poprzez interfejs programowania aplikacji (API). Dowiedz się więcej.

Powrót do góry

Przechowywanie, zachowywanie i usuwanie danych osobowych
Twoje dane osobowe i pliki danych są przechowywane na serwerach Autodesk i serwerach naszych usługodawców. Informacje te mogą być przechowywane w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, w których Autodesk prowadzi działalność oraz w krajach, w których działają nasi usługodawcy. Więcej informacji na temat wymogów stawianych naszym usługodawcom oraz stosowanych przez nich praktyk znajdziesz w sekcji Udostępnianie danych osobom trzecim.

Jeśli przebywasz na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii lub na innym terytorium podlegającym prawom dotyczącym gromadzenia i wykorzystywania danych, wyrażasz zgodę na przeniesienie oraz przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, w których prawa dotyczące ochrony prywatności mogą być mniej rygorystyczne niż w Twoim regionie. Powyższa zgoda dotyczy także innych podstaw prawnych do przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, np. w celu wykonywania umowy.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez czas niezbędny:

 • dla uwzględnienia wybranych przez Ciebie opcji,
 • dla realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności; lub
 • zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. 

Dla przykładu, niektóre przepisy prawa mogą wymagać od nas zachowania niektórych danych transakcyjnych. Podejmujemy uzasadnione środki celem niszczenia lub permanentnego uniemożliwienia identyfikacji danych osobowych w sposób bezpieczny, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane. Przykładowo, gdy informacja jest drukowana na papierze, podejmujemy uzasadnione środki celem usunięcia lub zniszczenia jej przy użyciu niszczarki lub poprzez spalenie. Gdy informacja jest przechowywana w formie elektronicznej, używamy środków technicznych czyniących ją niezdatną do użytku.

Powrót do góry

Sposoby korzystania przez nas z informacji
Z informacji dotyczących Ciebie korzystamy w różnych celach, w tym:

 • aby umożliwić Ci dostęp do naszych stron internetowych i aplikacji, do których masz uprawnienia.
 • w celu świadczenia usług, udzielania wsparcia lub informacji, o które się zwróciłeś.
 • w celu wysyłania do Ciebie korespondencji. Przykładem może tu być wysyłanie pakietów aplikacji, zawiadomień o zbliżających się terminach, takich jak upływ daty ważności konta lub subskrypcji lub przypomnienia o niezbędnych działaniach, np. o dokonaniu płatności.
 • do wysyłania informacji o nas, w tym o nowych aplikacjach, ofertach specjalnych i promocjach. Czasami jakaś firma lub organizacja (w tym te, z którymi współpracujemy), może poprosić nas o zaprezentowanie ich usług jednemu lub większej liczbie użytkowników 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr i podobnych stron internetowych i aplikacji, a wtedy przekażemy Ci bardziej szczegółowe informacje i zapytamy, czy jesteś zainteresowany. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach.
 • dla pomiaru korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji w celu ich doskonalenia.
 • aby dostosować do Twoich potrzeb nasze strony internetowe, aplikacje oraz działania marketingowe.
 • w celu ograniczenia piractwa komputerowego i oszustw poprzez zapewnienie, że używanie naszych aplikacji i stron internetowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu ochrony naszych klientów i użytkowników końcowych.
 • do wysyłania kwestionariuszy i ankiet mających na celu dostarczenie lepszych produktów i usług naszym klientom oraz użytkownikom końcowym. Wypełnienie jakiegokolwiek kwestionariusza lub ankiety jest dobrowolne.
 • jak wyjaśniono w ewentualnych dodatkowych informacjach o ochronie prywatności i gromadzeniu danych dla danej strony internetowej lub aplikacji.
 • w celu udostępniania danych spółkom z grupy oraz udostępniania informacji osobom trzecim w sposób opisany poniżej.
 • w każdym podobnym celu, jakiego możesz zasadnie oczekiwać, np. w ogólnych czynnościach administracyjnych.

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach prywatności i kontroli.

Powrót do góry

Udostępnianie informacji innym spółkom z grupy Autodesk
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach grupy Autodesk oraz każdej z naszych spółek zależnych na całym świecie

 • w celu przetwarzania i przechowywania danych,
 • aby umożliwić Ci dostęp do naszych stron internetowych i aplikacji, do których masz uprawnienia,
 • aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących stron internetowych, aplikacji i otrzymywania korespondencji,
 • w innych celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Autodesk, Inc. ponosi odpowiedzialność za zarządzanie współdzielonymi danymi osobowymi; Autodesk, Inc. oraz jego spółki zależne zobowiązują się przestrzegać zasad i procedur ochrony danych osobowych.

Powrót do góry

Udostępnianie informacji osobom trzecim
Możemy udostępniać dotyczące Cię informacje firmom, kontrahentom i agentom, z którymi współpracujemy. Te firmy, kontrahenci i agenci świadczą dla nas niektóre usługi, takie jak realizacja zamówień, wysyłka korespondencji w naszym imieniu, obsługa klienta i obsługa płatności. Będą one miały dostęp do niektórych dotyczących Ciebie informacji w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Od takich firm, kontrahentów i agentów wymagamy stosowania zasadnych środków ochrony danych osobistych. Nie mogą używać zebranych przez nas informacji dla swoich własnych celów.
Możemy także udostępniać dotyczące Ciebie informacje:

 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na takie udostępnianie. Bez zgody klienta nie udostępniamy danych osobowych konsumentów osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych. W ramach określonych programów możemy pośredniczyć w nawiązaniu relacji pomiędzy konsumentem a inną firmą. Dowiedz się więcej.
 • Jeśli jesteś klientem biznesowym, informacje możemy udostępniać naszym partnerom handlowym i dystrybutorom dla celów prowadzonych przez nich działań, np. realizacji zamówień oraz w celu potwierdzenia informacji, do jakich aplikacji masz dostęp.
 • Gdy firma, organizacja lub instytucja, za pośrednictwem której masz dostęp do naszych stron internetowych i aplikacji, zawarła z nami umowę dotyczącą informacji o użytkowniku, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prywatności.
 • Kiedy jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wezwania, nakazu sądowego lub innych instrumentów prawnych.
 • Kiedy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne w celu zapobiegania oszustwu lub reagowania na nie lub dla ochrony naszych stron internetowych lub aplikacji przed atakami lub dla ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Autodesk, naszych klientów i użytkowników lub społeczeństwa.
 • Jeśli połączymy się z inną spółką lub zdecydujemy się na sprzedaż lub reorganizację części lub całości naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji (w tym także, jeżeli złożymy wniosek o upadłość lub przystąpimy do podobnego postępowania). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przekształcenie może mieć miejsce i że każdy nabywca odpowiedniej części naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji nadal będzie mógł korzystać informacji o użytkowniku w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.
 • Możemy udostępniać oraz publikować informacje zbiorcze oraz inne informacje, które nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika, takie jak statystyki dotyczące liczby odwiedzających nasze strony internetowe lub sposobu korzystania przez klientów i użytkowników końcowych z naszych aplikacji.

Powrót do góry

Bezpieczeństwo i integralność danych osobowych
Utrzymujemy zestaw zabezpieczeń administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich, ich użyciem lub ujawnieniem. Jednak, mimo naszych starań, żadne zabezpieczenie nie jest skuteczne w 100% i nie możemy bezwarunkowo zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych.

Powrót do góry

Dostęp do informacji, ich kontrola i decyzje właściciela danych

Informacje profilowe
Chcemy mieć pewność, że przechowywane przez nas dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych możesz mieć prawo dostępu na żądanie do Twoich danych osobowych przechowywanych przez Autodesk, poza niektórymi określonymi okolicznościami (na przykład, gdy stosowne przepisy zabraniają nam udzielenia takiego dostępu).

Możesz aktualizować, poprawić lub usuwać informacje o profilu, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami. Należy również pamiętać, że musimy przechowywać pewne zapisy ze względów prawnych lub ze względu na wymogi działalności, a niektóre dotyczące Ciebie informacje mogą zgodnie z obowiązującym prawem pozostać w systemach zapasowych.

 • Autodesk ID. Zaloguj się i edytuj swój profil i informacje o sobie zgodnie z instrukcjami. W razie jakichkolwiek problemów możesz skorzystać ze strony pomocniczej rejestracji . Użytkownicy z Japonii posiadający Contact ID są proszeni o używanie japońskiej strony logowania.
 • Socialcam, Instructables i Pixlr. Zaloguj się na stosownej stronie internetowej lub w aplikacji i edytuj swój profil i informacje o sobie zgodnie z instrukcjami.
 • Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych lub innych stron internetowych lub aplikacji, skontaktuj się z nami. W zapytaniu wskaż konkretną stronę internetową lub aplikację, z którą masz problem. Pamiętaj, że kiedy zwracasz się do nas o pomoc, dla Twojego i naszego bezpieczeństwa najpierw możemy zweryfikować Twoją tożsamość.

Usuwanie zamieszczonych treści
Aby usunąć zawartość, którą zamieściłeś na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, użyj funkcji tej samej strony lub aplikacji, za pośrednictwem której zamieściłeś treść i postępuj według instrukcji. Czasami opcja usunięcia zawartości nie jest dostępna, na przykład na forach.

Jeśli ktoś poprosił Cię o skomentowanie treści, obejrzenie jej lub edytowanie za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji, niekiedy możesz edytować i usuwać własne wpisy, a niekiedy opcje te mogą być dostępne tylko dla użytkownika, który poprosił Cię o wpis.

Opcje dotyczące otrzymywania informacji o charakterze marketingowym

 • Autodesk — możesz zamawiać i anulować otrzymywanie powiadomień marketingowych Autodesk przy użyciu formularza internetowego lub stosując się do instrukcji dotyczących wypisania się z subskrypcji zawartych w otrzymywanych przez Ciebie powiadomieniach.
 • Instructableszaloguj się na swoje konto na stronie internetowej Instructables i zmień swoje preferencje marketingowe lub zastosuj się do instrukcji dotyczących wypisania się z subskrypcji zawartych w otrzymywanych przez Ciebie powiadomieniach.
 • W przypadku innych powiadomień zastosuj się do instrukcji dotyczących wypisania się z subskrypcji zawartych w otrzymywanych przez Ciebie powiadomieniach, a w razie potrzeby skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, czasami kontaktujemy się z Tobą w kwestiach oficjalnych i nie możesz wypisać się z subskrypcji ani zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.

Programy wprowadzające
Czasami jakaś firma lub organizacja (w tym te, z którymi współpracujemy), może poprosić nas o zaprezentowanie ich usług jednemu lub większej liczbie użytkowników 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr i podobnych stron internetowych i aplikacji. Wtedy przekażemy Ci bardziej szczegółowe informacje i zapytamy, czy jesteś zainteresowany. Możesz nie wyrazić chęci na prezentację konkretnych usług oraz możesz zrezygnować z otrzymywania podobnych propozycji w przyszłości.

Interfejsy programowania aplikacji
Możemy zezwolić na dostęp do pewnych treści, w tym danych osobowych, zamieszczonych na stronach internetowych lub aplikacji, poprzez interfejs programowania aplikacji (API).
 
Wtedy w odpowiednim regulaminie używania będzie zamieszczona informacja o dostępie za pośrednictwem API. Wprowadzamy pewne ograniczenia dotyczące wykorzystywania informacji przez niezależnych programistów. Informacje o dostępnych opcjach znajdziesz poniżej.

Ogólny dostęp do informacji poprzez aplikacje osób trzecich

Na niektórych stronach internetowych i w aplikacjach zamieszczane przez Ciebie treści mają charakter publiczny i nie mogą być oznaczone jako niepubliczne lub prywatne. Sprawdź ustawienia kontroli aplikacji lub strony internetowej, z której korzystasz.

Jeżeli istnieje możliwość oznaczenia treści jako prywatnej lub innego oznaczenia jej jako niepublicznej i wybrałeś taką opcję, niezależny programista nie będzie mógł uzyskać dostępu za pośrednictwem API do następujących informacji:

 • treść (w tym jej tytuł oraz publiczne komentarze dotyczące treści);
 • imię i nazwisko (lub pseudonim) związane z kontem;
 • zdjęcie profilowe wybrane przez Ciebie;
 • URL profilu (który może zawierać ID użytkownika) dla konta.

Jeśli treść ma charakter publiczny, ale nie chcesz, by programiści mieli dostęp do Twojego prawdziwego imienia i nazwiska lub zdjęcia profilowego (na przykład, jeśli jest to zdjęcie twarzy), posłuż się pseudonimem lub użyj zdjęcia profilowego, które nie przedstawia Ciebie.

Weryfikowany dostęp za pośrednictwem aplikacji

Możesz zdecydować się na korzystanie z aplikacji firm zewnętrznych zarządzających interakcjami z naszymi stronami internetowymi i aplikacjami. Na przykład, aplikacje firm zewnętrznych mogą obsługiwać następujące funkcje:

 • Zarządzanie relacjami: zarządzanie w Twoim imieniu relacjami z użytkownikami, takimi jak śledź, przestań śledzić, zablokuj lub odblokuj użytkownika oraz zatwierdzanie osób, które chcą „śledzić” Cię na naszej stronie internetowej lub w aplikacji;
 • Zarządzanie treścią: zamieszczanie i usuwanie treści w Twoim imieniu;
 • Zarządzanie funkcją „Lubię to”: zarządzanie w Twoim imieniu funkcją „Lubię to” i podobnymi funkcjami; oraz
 • Zarządzanie komentarzami: zarządzanie w Twoim imieniu komentarzami i publikowanie ich.

Od programistów aplikacji wymagamy uzasadnienia podejmowanych przez nich działań oraz określenia, dostępu do jakich informacji (w tym danych osobowych) potrzebują dla prowadzenia tych działań oraz uzyskania Twojej zgody. Ponadto oczekujemy od programistów zamieszczenia linku do stosowanych przez nich zasad ochrony prywatności.

To Ty decydujesz, czy aplikacje osób trzecich mogą mieć dostęp do Twoich danych.

Ograniczenia dostępu aplikacji osób trzecich

W obu przypadkach opisanych powyżej programiści aplikacji zewnętrznych nie mogą bez Twojej zgody używać Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub promocyjnych, a korzystanie przez nich z tych danych podlega innym ograniczeniom zawartym w odpowiedniej Umowie o korzystanie z aplikacji.

Link do odpowiedniej Umowy o korzystanie z aplikacji znajdziesz w odpowiednim regulaminie. Dla wygody użytkownika poniżej zamieszczamy listę wybranych umów:

Ciasteczka i podobne technologie
Autodesk i jego usługodawcy mogą używać ciasteczek (cookies), znaczników pikselowych (pixel tags), sygnalizatorów sieci web (web beacons) i czystych GIF-ów (clear GIF), a także innych podobnych technik w powiązaniu ze stronami internetowymi i wiadomościami e-mail w formacie HTML. Użycie ich ma na celu, między innymi, śledzenie czynności użytkowników stron internetowych i odbiorców wiadomości e-mail, określenie sukcesów kampanii marketingowych, kompilację zbiorczych statystyk odnośnie używania stron internetowych i tempa odpowiedzi, a także ułatwienie Ci poruszania się po naszej stronie bądź zindywidualizowania Twojej obsługi, na przykład poprzez zaniechanie wymagania powtórnego logowania lub przez pokazywanie Ci treści zorientowanych na Twoje zainteresowania.

Ciasteczka są powszechnie używanymi narzędziami zautomatyzowanego zbierania danych. Ciasteczko to mała ilość danych przesyłana przeglądarce przez serwer i zachowywana na twardym dysku używanego przez Ciebie komputera. Ciasteczka i podobne narzędzia pobierają z Twojej przeglądarki podstawowe informacje, takie jak rodzaj i język przeglądarki oraz adres strony internetowej poprzedzającej Twoje odwiedziny na naszej stronie. Mogą one również pobierać dane o Twoim adresie IP oraz sekwencję otwieranych stron (odwiedzone przez Ciebie strony i kliknięte przez Ciebie linki) wraz z datą i czasem Twojej wizyty lub polecenia, a także jedno lub więcej ciasteczek pozwalających jednoznacznie zidentyfikować Twoją przeglądarkę lub Twoje konto.
Jeżeli nie chcesz przyjmować informacji zbieranych przy użyciu ciasteczek, większość przeglądarek umożliwia za pomocą prostej procedury automatyczne odrzucanie wysyłanych ciasteczek lub możliwość akceptacji albo odrzucenia przekazania danego ciasteczka — czy też ciasteczek — z określonej strony do Twojego komputera.

Jeśli skonfigurujesz przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie ciasteczka, nie będziesz mógł korzystać z naszych stron i aplikacji, z których można korzystać po wcześniejszej rejestracji lub identyfikacji klienta. Jeżeli zdecydujesz się akceptować ciasteczka od nas i naszych dostawców usług, udzielasz nam pozwolenia na zapisywanie ciasteczek na Twoim komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i innych narzędziach automatycznego zbierania danych, odwiedź http://www.allaboutcookies.org/.

Wysyłane do Ciebie e-maile mogą zawierać sygnalizatory sieci web (web beacons) lub podobną technologię, dzięki której wiemy, czy otrzymałeś lub otworzyłeś e-mail i czy kliknąłeś na jakiś link w nim podany. Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych.

Reklamy, w tym reklamy na urządzenia przenośne
Niektóre z naszych aplikacji na urządzenia przenośne i stron internetowych mogą zawierać reklamy. Dowiedz się więcej o reklamach.

Więcej informacji na temat konkretnej aplikacji na urządzenia przenośne znajdziesz w sekcji O produkcie (urządzenia iOS) lub w sekcji Kwestie prawne/Polityka prywatności (urządzenia z systemem Android).

Jeżeli nie chcesz, aby z informacji o Tobie korzystali Partnerzy Reklamowi, możesz zaznaczyć odpowiednią opcję, korzystając z narzędzia Network Advertising Initiative. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, będziesz używać innej przeglądarki lub innego komputera, musisz skorzystać z tego narzędzia, aby ponownie zaznaczyć wybrane opcje.

Wbudowane narzędzia pomiaru korzystania i narzędzia analityczne

 • Program zaangażowania klienta (CIP) - W przypadku naszych produktów handlowych, które obejmują możliwość uczestnictwa w programie CIP, użytkownik będzie zachęcany do wzięcia udziału. Wybór ten można zmienić wybierając menu Pomoc, otwierając okno dialogowe CIP i postępując zgodnie z instrukcjami. Twój wybór zostaje zastosowany do wszystkich produktów Autodesk zainstalowanych na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej o CIP.
 • Aplikacje w wersji próbnej, demo i pre-release (beta) — W przypadku aplikacji w wersji próbnej, demo i pre-release (beta) warunkiem otrzymania dostępu do tych produktów może być częściowy lub pełny udział we wbudowanym programie analitycznym. Zapoznaj się z warunkami korzystania z tych aplikacji, umową licencyjną oraz ewentualnymi zasadami ochrony prywatności lub gromadzenia danych dla takich aplikacji, gdzie znajdziesz więcej szczegółów. Jeśli nie chcesz brać udziału w programie, nie korzystaj z tych produktów.
 • Zgłaszanie błędów przez klienta i podobne programy — Zostaniesz zapytany, czy chcesz wysłać raporty o błędach za pośrednictwem naszego własnego programu zgłaszania błędów lub programu zgłaszania błędów stanowiącego element danej aplikacji. Wyświetlą one okno dialogowe i poinformują Cię o danych, jakie narzędzie zbierze podczas pracy, o sposobie wysłania ich do nas oraz przekażą inne stosowne informacje o samym narzędziu i jego używaniu. Musisz wybrać opcję wysłania raportu. Dowiedz się więcej o programie zgłaszania błędów przez klienta (CER).
 • Aplikacje na urządzenia przenośne — W celu prowadzenia analizy naszych aplikacji możemy korzystać z usług zewnętrznych firm analitycznych. Bliższe informacje na temat konkretnej aplikacji na urządzenia przenośne znajdziesz w sekcji O produkcie (urządzenia iOS) lub w sekcji Kwestie prawne/Polityka prywatności (urządzenia z systemem Android). Możesz zrezygnować z gromadzenia danych dla aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji. O ile z treści informacji o gromadzeniu danych zamieszczonych w sekcji O produkcie lub w sekcji Kwestie prawne/Polityka prywatności nie wynika co innego, opcje wyboru dostępne są w ustawieniach aplikacji lub urządzenia (urządzenia iOS) lub w menu Ustawienia (urządzenia z systemem Android).

Dla wygody użytkownika poniżej zamieszczamy wybrane linki do polityki prywatności i instrukcji rezygnacji z subskrypcji dla usług, z których korzystamy:

Kontakt z partnerami ecommerce

 • W kwestiach dotyczących sklepu internetowego Autodesk prosimy o kontakt z Digital River zgodnie z informacją podaną w ich polityce prywatności.
 • W sprawach dotyczących 123D i aplikacji pokrewnych prosimy o kontakt z Turbo Squid zgodnie z informacją podaną w ich polityce prywatności.

Usługi kontrolowane przez klientów
Klienci Autodesk mogą zapraszać Cię do odwiedzenia stron internetowych aplikacji prowadzonych dla konkretnego klienta, takich jak Autodesk PLM360, Buzzsaw lub Constructware. Zaproszeniami tymi zarządza administrator strony klienta, w związku z czym prośby o zmianę bądź aktualizację danych dostarczonych przez Ciebie podczas rejestracji powinny być kierowane do wspomnianego administratora danej strony. AUTODESK DZIAŁA JEDYNIE JAKO DOSTAWCA USŁUG DO NASZYCH KLIENTÓW W POWIĄZANIU Z TYMI APLIKACJAMI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE LUB UJAWNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TYCH KLIENTÓW ANI NIE MOŻE ZOSTAĆ DO TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI POCIĄGNIĘTY.

Powrót do góry

Zmiany niniejszej polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana w każdym czasie. Aby zapoznać się z aktualizacjami niniejszej polityki prywatności, sprawdź sekcję „ostatnie aktualizacje” znajdującą się na początku tekstu.

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian w naszej polityce prywatności, powiadomimy o tym Ciebie oraz innych użytkowników poprzez umieszczenie wiadomości na stronie internetowej www.autodesk.com lub poprzez wysłanie wiadomości na Twój adres mailowy figurujący w naszej ewidencji (o ile się tam znajduje). Możemy także przekazywać takie zawiadomienia za pośrednictwem naszych aplikacji i na naszych stronach internetowych. Zalecamy okresowe sprawdzanie na www.autodesk.com niniejszej polityki prywatności pod kątem jej uaktualnień. Dalsze korzystanie z naszych aplikacji i stron internetowych oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności.

W razie wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności, w wyniku których będzie ona mniej restrykcyjna w zakresie wykorzystywania lub ujawniania podanych przez Ciebie danych personalnych, przed wprowadzeniem takich zmian zwrócimy się o Twoją zgodę. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Powrót do góry