Legal Notices & Trademarks

Privacyverklaring Autodesk

Bijgewerkt: 10 februari 2014


Wat deze privacyverklaring omvat
Deze privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken voor onze websites, producten, online en webservices en apps die een link of verwijzing naar deze verklaring bevatten. De verklaring informeert u ook over onze marketing- en reclamepraktijken en is van toepassing op onze offlinepraktijken. In deze verklaring verwijzen we naar onze producten, online- en webservices en apps als 'applicaties'.

Sommige van onze websites en applicaties kunnen aanvullende kennisgevingen over privacy of gegevensverzameling vermelden die wij weergeven om u een geïnformeerde keuze te laten maken over wat u wilt doen als uw deze kennisgevingen leest. Zo kunt u bijvoorbeeld een kennisgeving zien waarin de praktijken betreffende het verzamelen van gegevens voor een applicatie worden uitgelegd, evenals uw keuzes met betrekking tot deelname. In speciale gevallen kunnen websites en applicaties een eigen privacybeleid hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld een ander bedrijf kopen om onze activiteiten uit te breiden, en enige tijd nodig hebben om de privacypraktijken van het bedrijf in de onze te integreren.

Derden (zoals sociale-mediaplatforms of websites van ander bedrijven waarnaar wij vanaf onze websites en applicaties linken) zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacypraktijken. Wij raden u aan het privacybeleid, de aanvullende kennisgevingen en de instellingen van alle websites of platforms die u bezoekt te bekijken, zodat u deze praktijken en uw opties begrijpt.

Sommige websites en applicaties zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden, zoals onze gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden, en softwarelicentieovereenkomsten. Lees de voorwaarden die van toepassing zijn op de website of applicatie die u gebruikt. Deze voorwaarden kunnen helpen vragen te beantwoorden die u mogelijk hebt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van ontwerpen en andere inhoud die u maakt, en over de gevolgen van het door u delen en publiceren van inhoud.

Terug naar boven

Contact met ons opnemen
Indien u vragen, zorgen of klachten hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier, per e-mail op privacy-questions@autodesk.com, of per post op het volgende adres:

           Privacy Questions
           Autodesk, Inc.
           The Landmark @ One Market
           Suite 500
           San Francisco, CA 94105
           V.S.

Terug naar boven

Zelfregulerende overeenkomsten 

Autodesk voldoet aan de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en de EU en de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en Zwitserland zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van handel (US Department of Commerce) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.  Autodesk heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de Safe Harbor-privacyprincipes van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.  Ga naar http://www.export.gov/safeharbor/ als u meer wilt weten over het Safe Harbor-programma en onze certificeringspagina wilt bekijken.

In overeenstemming met de Safe Harbor-principes tussen de VS en de EU en tussen de VS en Zwitserland, zegt Autodesk toe klachten over uw privacy en over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie door ons te zullen oplossen.  Burgers van de Europese Unie of van Zwitserland met vragen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring dienen eerst contact op te nemen met Autodesk:

per post aan

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
V.S.

Wij zeggen verder toe niet-opgeloste privacyklachten volgens de Safe Harbor-principes tussen de VS en de EU en tussen de VS en Zwitserland te zullen doorverwijzen naar JAMS, een onafhankelijk orgaan voor het oplossen van geschillen, in overeenstemming met de internationale bemiddelingsregels van JAMS. Als u geen tijdige bevestiging krijgt van uw klacht of als Autodesk uw klacht niet op bevredigende wijze afhandelt, gaat u naar de website van JAMS op www.jamsadr.com voor meer informatie en voor het indienen van een klacht.

Terug naar boven

Informatie die wij over u verzamelen

Gebruikers-ID's, registratie en contact
Wij verzamelen informatie waarmee u wordt geïdentificeerd als u

 • zich registreert voor gebruik van een van onze websites of applicaties.
 • zich registreert voor deelname aan een evenement.
 • een gebruikers-ID maakt voor toegang tot onze websites en applicaties.
 • contact met ons opneemt voor services, ondersteuning, informatie of om andere redenen.

We kunnen uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en andere contactinformatie, een profielafbeelding (dit kan een fout van u zijn) of uw betalingsgegevens verzamelen. Soms verzamelen wij andere informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals uw functietitel, sector of interesses. Sommige informatie is verplicht, andere informatie is optioneel.

Voor studenten- en onderwijsversies van onze applicaties hebben wij informatie nodig om na te gaan of u in aanmerking komt. Voor onze klanten die aankopen verrichten via onze zakelijke partners of e-commerce dienstverleners, ontvangen wij informatie over u van deze bedrijven, zodat wij nauwkeurig kunnen bijhouden tot welke applicaties u toegang hebt. 

Om onze databases up-to-date te houden en u van de meeste relevante inhoud, ervaringen en aanbiedingen te voorzien, kunnen wij, conform de toepasselijke wetgeving, informatie die u aan ons verstrekt combineren met informatie uit openbare bronnen en van betrouwbare bedrijven (zoals onze wederverkopers, e-commerce dienstverleners en databases met zakelijke contactgegevens).

Zo kunnen deze bronnen ons bijvoorbeeld informatie verschaffen over de bedrijfsomvang en de bedrijfssector van onze zakelijke klanten, en ons helpen onze databases bij te houden.

Activering van Autodesk-desktopproducten en automatische updates
Als u een desktopapplicatie van Autodesk activeert, verzamelen wij gegevens over uw systeem, de desktopapplicatie die u activeert en het serienummer van de applicatie (product). Meer informatie over activering. Sommige van onze applicaties bevatten functies die u met onze servers verbinden en het u mogelijk maken updates voor de applicatie te installeren. Wij kunnen informatie bijhouden over het feit of een update al dan niet succesvol was.

Websites en applicaties
Onze websites of applicaties kunnen gebruiksinformatie verzamelen, zodat wij onze overeenkomst kunnen beheren met u of het bedrijf, de organisatie of het instituut dat u toegang biedt – zo weten wij bijvoorbeeld welk bedrag wij moeten factureren op basis van het gebruik of wanneer de grens van de services waarvoor is betaald, bereikt is. U kunt meer informatie vinden in de servicevoorwaarden of de softwarelicentieovereenkomst die van toepassing is op de applicaties die u gebruikt. U kunt uw vragen ook bespreken met uw licentie- of contractbeheerder.

Sommige van onze websites en applicaties omvatten specifieke gegevensverzamelprogramma's. Afhankelijk van de website of applicatie kan deze informatie al dan niet worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie. U kunt meer te weten komen over specifieke programma's, evenals als uw keuzes betreffende ons gebruik van deze informatie.

Tools voor automatische gegevensverzameling, cookies en soortgelijke technologieën
Wanneer u met ons communiceert, onze websites en applicaties van bezoekt via een browser, applicatie of andere client, verzamelen onze servers automatisch bepaalde informatie en slaan deze op. Zo kan uw browser of apparaat ons bijvoorbeeld iets vertellen over het browsertype, de voorkeurstaal, het IP-adres (waardoor wij uw algemene locatie kunnen bepalen) en het type apparaat of systeem dat u gebruikt. Uw browser geeft ons mogelijk ook informatie over het tijdstip en de datum van uw verzoek, de pagina die u naar onze website heeft geleid en, indien van toepassing, de zoektermen die u in een zoekmachine hebt ingevoerd en die u naar onze website hebben geleid.

Bovendien kunnen wij en onze dienstverleners cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u onze websites en applicaties gebruikt en om het succes van e-mail- of reclamecampagnes te meten. Keuzes betreffende cookies en soortgelijke technologieën.

Als wij u e-mails sturen, kunnen deze een webbaken of soortgelijke technologie bevatten waardoor wij weten of u de e-mail hebt ontvangen of geopend, en of u op een van de links in de e-mail hebt geklikt. U kunt kiezen voor opt-out van marketing-e-mails.

Knoppen, tools, advertenties en inhoud van andere bedrijven
Onze websites en applicaties kunnen knoppen, tools, advertenties of inhoud bevatten die linken naar services van andere bedrijven (bijvoorbeeld een 'Vind ik leuk'-knop van Facebook op een webpagina, een Google Maps-functie in een applicatie of een advertentie in een mobiele app). Wij kunnen informatie over uw gebruik van deze functies verzamelen.

Als u deze knoppen, tools, advertenties of inhoud ziet of gebruikt, of onze webpagina of applicatie bekijkt waarop deze worden weergegeven, kan bovendien bepaalde informatie van uw browser automatisch naar het andere bedrijf worden verzonden. Lees het privacybeleid van het betreffende bedrijf voor meer informatie. U kunt ook meer te weten komen over meetgegevens voor applicatiegebruik, cookies en uw reclamekeuzes.

Reclame
Onze websites en applicaties kunnen advertenties bevatten voor producten en services van andere bedrijven en voor onze eigen applicaties.

Wij kunnen met een of meer reclamenetwerken (afzonderlijk een Reclamepartner) samenwerken die cookies, tracking pixels of andere technologieën gebruiken voor het verzamelen van informatie om u reclame aan te bieden en de resultaten bij te houden. Voorbeelden van deze informatie omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot, websites die u bezoekt, mobiele apps die u gebruikt, voorkeuren die u verstrekt aan ons als aanbieder van de app (zoals taalvoorkeuren), uw IP-adres (om uw algemene locatie te kunnen bepalen), apparatuur-ID, MAC-adres en browserinformatie. Deze informatie helpt:

 • ervoor te zorgen dat er toepasselijke reclame wordt weergegeven in de applicatie of op de website
 • bij de berekening en controle van het aantal unieke en herhaalde bezoeken van een bepaalde advertentie
 • ervoor te zorgen dat er advertenties worden aangeboden die passen bij uw interesses, en
 • bij het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes.

Sommige technologieën maken het mogelijk om advertenties tijdelijk te uploaden naar uw mobiele apparaat en deze te vervangen terwijl u online bent.

Wij delen persoonlijke informatie niet actief met onze Reclamepartners of externe adverteerders voor hun direct marketing-doeleinden, tenzij u ons toestemming hiervoor verleent. Onze Reclamepartners leveren advertenties voor ons en kunnen de bij ons verzamelde of van ons verkregen informatie combineren met andere informatie die zij onafhankelijk hebben verzameld van andere websites en/of andere online- of mobiele producten en services in verband met uw browseractiviteiten binnen hun netwerk van websites.

Wij wijzen u erop dat als u ervoor kiest om op een advertentie te klikken of deel te nemen aan promoties van externe adverteerders via een advertentie die in onze applicaties wordt weergegeven, dit uitsluitend een relatie tussen u en de adverteerder schept en dat uw deelname onderworpen is aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die advertentie of promotie.

Uw keuzes betreffende advertenties.

Aanmelden via sociale netwerken en gebruik van sociale netwerken
Sommige van onze websites en applicaties bieden u de mogelijkheid om u aan te melden via een account op een sociaal-netwerkplatform (zoals Facebook, Google+ of Twitter). Sociale aanmeldingsfuncties kunnen het maken van een account bij ons versnellen, doordat ons registratie- of gebruikersformulier vooraf wordt ingevuld met informatie die u aan het sociale-netwerkplatform hebt verstrekt. De eerste keer dat u een sociale aanmeldingsservice gebruikt, zal het sociale-mediaplatform u uitleggen welke informatie met ons wordt gedeeld.

Wij hebben ook pagina's op vele sociale-netwerkplatforms die u kunt bezoeken en waarop u met ons kunt communiceren. Wanneer u onze sociale-netwerkpagina's bezoekt, kunnen wij informatie verzamelen. Wij gebruiken deze informatie en sociale aanmeldingsinformatie voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij raden u aan het beleid inzake privacy en gegevensgebruik van sociale-netwerkplatforms die u gebruikt, te lezen voor meer informatie over de praktijken betreffende persoonlijke informatie en uw opties.

Kinderen
Sommige websites en applicaties van Autodesk zijn bestemd voor een algemeen publiek. Wij verzamelen echter niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen van 12 jaar en jonger. In sommige rechtsgebieden kan voor kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, kennisgeving, voorafgaande schriftelijke toestemming of een andere vorm van controleerbare ouderlijke toestemming van een ouder of voogd vereist zijn. Kinderen van 12 jaar en jonger mogen geen informatie sturen naar of publiceren op websites of applicaties van Autodesk.

Terug naar boven

Informatie en inhoud die u bekend maakt
Op sommige van onze websites en applicaties kunt u 'Vind ik leuks,' commentaar, profielinformatie (inclusief profielafbeeldingen), video's, foto's, afbeeldingen, ontwerpbestanden en andere inhoud publiceren die door anderen kan worden bekeken. In sommige gevallen kunt u beperken wie toegang heeft tot de informatie en inhoud die u publiceert. In andere gevallen kan de informatie en inhoud beschikbaar zijn voor geregistreerde leden van de applicatie of website of zelfs voor het algemene publiek.

Wij raden u aan voorzichtig en zorgvuldig te handelen bij het openbaar maken van persoonlijke of andere informatie via onze applicaties en websites. Als u informatie publiceert die u niet openbaar wilt maken, let er dan op dat u een website of applicatie gebruikt waarmee u kunt bepalen wie de gepubliceerde informatie kan bekijken.

Wij wijzen u erop dat op sommige applicatie- en websiteforums uw naam, gebruikersnaam, profielafbeelding of e-mailadres kunnen worden gepubliceerd bij het door u gepubliceerde bericht. Zo is informatie die wordt gepubliceerd op Area, Instructables en Socialcam bijvoorbeeld standaard openbaar. Als u ervoor kiest persoonlijke informatie op deze manier te delen, zijn de toegangsbeperkingen, beveiligingsprotocollen en andere verplichtingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, niet van toepassing op de gedeelde informatie.

Informatie over toegang tot en het verwijderen van persoonlijke informatie of inhoud, is te vinden in de paragraaf verkrijgen van toegang tot en beheren van uw informatie en keuzes.

Voor sommige websites of applicaties kunnen wij toegang tot bepaalde inhoud die u openbaar deelt, inclusief persoonlijke informatie, toestaan via een API (Application Programming Interface). Meer informatie.

Terug naar boven

Bewaren, bijhouden en vernietigen van persoonlijke informatie
Wij bewaren persoonlijke informatie en gegevensbestanden in verband met u op Autodesk-servers en servers van bedrijven die wij inhuren voor het verlenen van diensten aan ons. Deze informatie kan worden opgeslagen in de Verenigde Staten en in andere landen waar Autodesk actief is, en in landen waar onze dienstverleners gevestigd zijn. Zie de paragraaf delen met derden voor meer informatie over onze praktijken en vereisten die wij opleggen aan onze dienstverleners.

Als u in de Europese Unie, Zwitserland of een andere regio woont waarin wetgeving betreffende gegevensverzameling en -gebruik van toepassing is, gaat u akkoord met de overdracht aan en het verwerken en opslaan van uw persoonlijke informatie in de Verenigde Staten en andere landen, waar de privacywetgeving als minder streng kan worden beschouwd dan de wetgeving die in uw regio geldt. Deze instemming is van toepassing naast de andere wettelijke redenen voor overdracht, verwerking en opslag van uw persoonlijke informatie, zoals het voldoen aan contractuele verplichtingen.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang wij deze nodig hebben:

 • om tegemoet te komen aan uw keuzes,
 • om te voldoen aan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, of
 • zolang dit onder de toepasselijke wet- en regelgeving is vereist of toegestaan.

Bepaalde wetten en regels kunnen ons bijvoorbeeld verplichten bepaalde transactiegegevens te bewaren. Wij nemen redelijke maatregelen voor het op een beveiligde manier vernietigen of blijvend onherkenbaar maken van uw persoonlijke gegevens indien wij deze niet langer nodig hebben. Als de informatie bijvoorbeeld op papier is afgedrukt, nemen wij redelijke maatregelen voor het verwijderen of vernietigen hiervan door versnippering of verbranding; in het geval de informatie elektronisch is opgeslagen nemen wij technische maatregelen om de informatie onbruikbaar te maken.

Terug naar boven

Hoe wij informatie gebruiken
Wij gebruiken informatie over u op een aantal manieren, waaronder:

 • Om u toegang te verstrekken tot onze websites en applicaties waarvoor u in aanmerking komt.
 • Om u services, ondersteuning of informatie te verstrekken waarom u hebt gevraagd.
 • Om zakelijke communicatie naar u te verzenden. Voorbeelden hiervan zijn het aan u verzenden van servicepacks voor applicaties, kennisgevingen van aanstaande gebeurtenissen zoals de vervaldatum van een account of abonnement, of herinneringen voor bepaalde handelingen, zoals het overmaken van een betaling.
 • Om communicatie met informatie over ons te verzenden, waaronder nieuwe applicaties en speciale aanbiedingen of promoties. Soms kan een bedrijf of organisatie (inclusief bedrijven en organisaties waarmee wij een zakelijke relatie hebben) ons vragen een zakelijke introductie te organiseren bij een of meer gebruikers van 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr en soortgelijke websites en applicaties; wij kunnen dan contact met u opnemen met details hierover en u vragen of u hierin geïnteresseerd bent. Meer informatie over uw keuzes.
 • Om meer inzicht en een beter begrip te krijgen van de manier waarop onze websites en applicaties worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren.
 • Om u een ervaring op maat aan te bieden voor het gebruik van onze websites, applicaties en onze marketing.
 • Om softwarepiraterij en fraude te beperken, te garanderen dat onze applicaties en websites gebruikt worden volgens toepasselijke voorwaarden en wetgeving, en onze klanten en eindgebruikers te beschermen.
 • Om vragenlijsten en enquêtes te versturen die erop gericht zijn verbeterde applicaties en ervaringen aan onze klanten en eindgebruikers te kunnen bieden. Het invullen van vragenlijsten en enquêtes gebeurt op vrijwillige basis.
 • Zoals uitgelegd in aanvullende kennisgevingen betreffende privacy of gegevensverzameling voor een website of applicatie.
 • Om deze te delen binnen onze bedrijvenfamilie en met derden zoals hieronder beschreven.
 • Voor elk ander gerelateerd doel dat u redelijkerwijs kunt verwachten, zoals algemene administratieve activiteiten.

Meer weten over uw privacykeuzes en beheermogelijkheden.

Terug naar boven

Delen van informatie binnen de Autodesk-bedrijvenfamilie
Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen Autodesk of onze wereldwijde dochterondernemingen om

 • gegevens te verwerken of op te slaan
 • u toegang te bieden tot onze websites en applicaties
 • beslissingen te nemen over websites, applicaties en communicatie
 • voor andere doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring

Autodesk, Inc. is verantwoordelijk voor het beheer van het gezamenlijke gebruik van persoonlijke informatie, en wij en onze dochterondernemingen gaan ermee akkoord de volgende beginselen en procedures te volgen die bijdragen aan de bescherming van uw persoonlijke informatie.

Terug naar boven

Delen van informatie met derden
Wij kunnen informatie over u delen met bedrijven, aannemers en vertegenwoordigers die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten. Deze bedrijven, aannemers en vertegenwoordigers verlenen diensten zoals het uitvoeren van bestellingen, het namens ons versturen van e-mails aan u, het verstrekken van klantenondersteuning en het verwerken van betalingen. Zij hebben toegang tot bepaalde informatie over u die beperkt blijft tot dat wat zij moeten weten om hun diensten te verlenen. Wij eisen van deze bedrijven, aannemers en vertegenwoordigers dat zij akkoord gaan met het gebruik van redelijke maatregelen ter bescherming van informatie over u. Zij mogen geen door ons verzamelde informatie gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Wij kunnen tevens informatie over u delen:

 • Wanneer u instemt met het delen daarvan. Wij delen geen persoonlijke informatie over klanten met derden ten behoeve van de eigen direct-marketingdoeleinden van die derden, tenzij de klant hiermee instemt. Onder bepaalde programma's kunnen wij aanbieden de klant en een ander bedrijf met elkaar in contact te brengen. Meer informatie.
 • Wanneer u een zakelijke klant bij onze zakelijke partners en verkooppartners bent voor operationele doeleinden, zoals het uitvoeren van bestellingen en het bevestigen van informatie over de applicaties waartoe u toegang hebt.
 • Wanneer het bedrijf, de organisatie of het instituut waardoor u toegang hebt tot onze websites en applicaties, een overeenkomst met ons heeft gesloten voor het ontvangen van gebruikerspecifieke informatie die onderworpen is aan privacywetten.
 • Wanneer wij verplicht zijn informatie te verstrekken om te voldoen aan toepasselijke wetten, dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of ander juridische procedures.
 • Wanneer wij in goed vertrouwen denken dat openbaarmaking nodig is om fraude te voorkomen of daarop te reageren, om onze websites of applicaties te beschermen tegen aanvallen, of om rechten, eigendom en de veiligheid van Autodesk, onze klanten en gebruikers of het publiek te beschermen.
 • Als wij fuseren met een ander bedrijf of als wij besluiten ons bedrijf – in zijn geheel of gedeeltelijk–, onze activa of onze aandelen te verkopen of te reorganiseren (inclusief als wij faillissement aanvragen of onderdeel uitmaken van een soortgelijke procedure). U erkent dat een dergelijke overdracht zich kan voordoen en dat de koper van een deel van ons bedrijf, onze activa of aandelen, de informatie over u mag blijven gebruiken zoals vermeld in deze privacyverklaring.
 • Wij kunnen verzamelde informatie en andere informatie waarmee u niet specifiek wordt geïdentificeerd, delen of openbaar maken, zoals statistieken over het aantal bezoekers aan onze websites of hoe klanten en eindgebruikers onze applicaties gebruiken.

Terug naar boven

Beveiliging en integriteit van persoonlijke informatie
Wij gebruiken een combinatie van administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik en openbaarmaking. Ondanks onze inspanningen is echter geen enkele beveiligingsmaatregel 100% doeltreffend en wij kunnen daarom de beveiliging van uw persoonlijke informatie niet volledig garanderen.

Terug naar boven

Verkrijgen van toegang tot en beheren van uw informatie en keuzes

Profielinformatie
Wij willen er zeker van zijn dat de persoonlijke informatie die wij bijhouden, nauwkeurig, volledig en actueel is. Op grond van toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming kunt u, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden (bijvoorbeeld in geval de van toepassing zijnde wetgeving ons verplicht toegang te weigeren), door middel van een verzoek aan ons het recht hebben op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

U kunt uw profielinformatie bijwerken, corrigeren en verwijderen door de onderstaande instructies te volgen. Wij wijzen u er tevens op dat wij om juridische of zakelijke redenen bepaalde dossiers moeten bewaren en dat bepaalde informatie over u, conform de toepasselijke wetgeving, op back-upsystemen kan blijven staan.

 • Autodesk-ID. Meld u aan en bewerk uw profiel en informatie door de instructies te volgen. Er is een Help-pagina voor aanmelding beschikbaar als u problemen ondervindt. Gebruikers in Japan met een contact-ID worden verzocht de aanmeldpagina voor Japan te gebruiken.
 • Socialcam, Instructables en Pixlr. Meld u aan bij de toepasselijke website of applicatie en wijzig uw profiel en informatie door de instructies te volgen.
 • Voor hulp bij deze of andere websites of applicaties, kunt u contact met ons opnemen. Vermeld bij welke specifieke website of applicatie u hulp nodig hebt en geef gedetailleerd uw verzoek weer. Als u contact met ons opneemt voor hulp, moeten wij voor uw en onze veiligheid mogelijk uw identiteit verifiëren voordat wij uw verzoek in behandeling nemen.

Verwijderen van inhoud die u hebt gepubliceerd
Om inhoud te verwijderen die u via onze websites en applicaties hebt gedeeld, gebruikt u dezelfde website- of applicatiefunctie die u hebt gebruikt voor het delen van de inhoud, en volgt u de instructies. Soms is er geen optie beschikbaar voor het verwijderen van inhoud, bijvoorbeeld op forums.

Als iemand u heeft uitgenodigd commentaar te geven op of inhoud te bekijken of te bewerken via onze websites of applicaties, kunt u uw bijdragen mogelijk bewerken of verwijderen, of kan de gebruiker die u heeft uitgenodigd tot deelname dit doen.

Marketingkeuzes

 • Autodesk - U kunt zich aan- of afmelden voor marketingcommunicatie van Autodesk via ons webformulier of door de uitschrijvinginstructies te volgen in de communicatie die u ontvangt.
 • InstructablesMeld u aan bij uw account op de Instructables-website en verander uw marketingvoorkeuren, of volg de afmeldinstructies in de communicatie die u ontvangt.
 • Voor andere communicatie volgt u de afmeldinstructies in de communicatie die u ontvangt. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Vergeet niet dat wij mogelijk om zakelijke redenen contact met u moeten opnemen, en dat u zich niet kunt afmelden voor of voor opt-out kunt kiezen voor deze communicatie.

Introductieprogramma's
Sommige bedrijven of organisaties (inclusief bedrijven en organisaties waarmee wij een zakelijke relatie hebben) vragen ons een zakelijke introductie te regelen bij een of meer leden van 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr en soortgelijke websites en applicaties. Wij kunnen contact met u opnemen met meer informatie en u vragen of u hierin geïnteresseerd bent. U kunt nee zeggen tegen een specifieke uitnodiging en u kunt tevens vragen in de toekomst geen introductie-uitnodigingen meer te ontvangen.

API's
Mogelijk bieden wij via een API (Application Programming Interface) toegang tot bepaalde inhoud, inclusief persoonlijke informatie die gepubliceerd is via websites of applicaties.

API-toegang wordt vermeld in de toepasselijke servicevoorwaarden. Wij leggen beperkingen op aan datgene wat ontwikkelaars van derden kunnen doen met deze informatie. Hieronder vindt u informatie over uw keuzes.

Toegang tot openbare informatie door applicaties van derden

Op sommige websites en in sommige applicaties is inhoud die u publiceert openbaar, en kan niet gemarkeerd worden als niet-openbaar of privé. Raadpleeg de publicatievoorwaarden van de specifieke applicatie of website die u gebruikt.

Als er een optie is om inhoud als privé te markeren of anderszins een niet-openbare status te geven en u kiest voor deze niet-openbare optie, hebben ontwikkelaars van derden geen toegang tot de volgende informatie via een API met publieke informatietoegang:

 • de inhoud (inclusief de titel en openbaar commentaar dat u opneemt in de inhoud);
 • de naam (of het pseudoniem) die aan uw account is gekoppeld;
 • de profielafbeelding die aan u is gekoppeld;
 • de URL van het profiel (mogelijk inclusief gebruikers-ID) van het account.

Als uw inhoud 'openbaar' is, maar u niet wilt dat ontwikkelaars toegang hebben tot uw echte naam of profielafbeelding (als dit bijvoorbeeld een foto van uw gezicht is), kunt u een pseudoniem of 'handle' gebruiken en een andere profielafbeelding zonder een foto van u.

Geverifieerde toegang door applicaties

U kunt een applicatie van derden gebruiken voor het beheer van uw interacties met onze websites of applicaties. Applicaties van derden kunnen bijvoorbeeld de volgende soorten activiteiten uitvoeren:

 • Relaties beheren: namens u gebruikersrelaties beheren zoals het volgen, niet langer volgen, blokkeren en deblokkeren van personen en het goedkeuren van personen die u willen volgen op onze website of in onze applicatie;
 • Inhoud beheren: publiceren en verwijderen van inhoud namens u;
 • 'Vind ik leuks' beheren: beheren van 'Vind ik leuks' en soortgelijke acties namens u; en
 • Opmerkingen beheren: beheren en publiceren van opmerkingen namens u.

Wij eisen van de app-ontwikkelaars dat zij uitleggen welke acties zij uitvoeren en tot welke informatie (inclusief persoonlijke informatie) zij toegang nodig hebben om deze acties uit te voeren, en dat zij hiervoor uw goedkeuring verkrijgen. Bovendien eisen wij van ontwikkelaars dat zij een link verstrekken naar een uitleg van hun privacypraktijken.

Het is uw eigen keuze of u toegang door deze applicaties van derden al dan niet goedkeurt

Toegangsbeperkingen voor applicaties van derden

In beide hierboven beschreven gevallen, is het ontwikkelaars van applicaties van derden niet toegestaan om zonder uw toestemming uw persoonlijke informatie te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden. Tevens zijn zij beperkt in het gebruik van uw persoonlijke informatie door de voorwaarden van de toepasselijke overeenkomst voor app-ontwikkelaars.

Links naar de toepasselijke overeenkomst voor app-ontwikkelaars zijn te vinden in de toepasselijke servicevoorwaarden. Ter informatie volgt hier een niet-uitputtende lijst van huidige overeenkomsten:

Cookies en soortgelijke technologieën
Autodesk en onze dienstverleners kunnen 'cookies', 'pixel tags', 'webbakens', 'clear GIF's' of andere soortgelijke technologieën gebruiken in verband met websitepagina's en e-mailberichten in HTML-indeling om onder andere de handelingen van websitegebruikers en e-mailontvangers te volgen, het succes van marketingcampagnes te bepalen, geaggregeerde statistieken op te stellen over websitegebruik en responspercentages en om uw navigatie op onze website te vergemakkelijken of uw ervaring met het gebruik van onze site te optimaliseren door u bijvoorbeeld niet steeds om uw aanmeldingsgegevens te vragen of door u inhoud aan te bieden die is afgestemd op uw interesses.

Een 'cookie' is een veelgebruikte geautomatiseerde tool voor gegevensverzameling. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die naar een browser wordt gestuurd vanaf een webserver, en die wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer die u gebruikt. Cookies en soortgelijke tools verzamelen standaardinformatie van uw browser zoals het browsertype, de browsertaal en het websiteadres waar u vandaan kwam toen u onze website bezocht. Deze tools kunnen tevens informatie verzamelen over uw IP-adres (Internet Protocol) en clickstream-gedrag (bijvoorbeeld de pagina's die u bekijkt en de links waarop u klikt), evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek of verzoek en één of meer cookies aan de hand waarvan uw browser of account kan worden geïdentificeerd.

Indien u niet wilt dat er gegevens worden verzameld door middel van cookies, hebben de meeste browsers een eenvoudige procedure waarmee u automatisch cookies kunt weigeren of waarmee u de keuze hebt een bepaalde cookie of een cookie van een bepaalde site al dan niet te accepteren op uw computer.

Als u uw browser instelt op het weigeren van alle cookies, kunt u onze websites en applicaties die registratie of personalisering vereisen voor deelname, niet gebruiken. Indien u cookies van ons en onze dienstverleners accepteert, geeft u ons en onze dienstverleners toestemming cookies op uw computer te plaatsen. Voor meer informatie over cookies en andere geautomatiseerde tools voor gegevensverzameling, kunt u kijken op http://www.allaboutcookies.org/.

Als wij u e-mails sturen, kunnen deze een webbaken of soortgelijke technologie bevatten waardoor wij weten of u de e-mail hebt ontvangen of geopend, en of u op een van de links in de e-mail hebt geklikt. U kunt kiezen voor opt-out van marketing-e-mails.

Reclame, inclusief mobiele advertenties
Sommige van onze mobiele applicaties en websites kunnen advertenties bevatten. Meer informatie over advertenties.

Voor meer informatie over een specifieke mobiele applicatie verwijzen wij u naar de paragraaf 'Over' (iOS-apparaten) of 'Juridisch/Privacy' (Android-apparaten).

U kunt kiezen ervoor kiezen dat uw informatie niet langer door Ad Partners wordt gebruikt via de Network Advertising Initiative tool. Als u al uw cookies verwijdert, een andere browser of een andere computer gebruikt, moet u de tool gebruiken om uw opt-out keuze opnieuw in te voeren.

Meetgegevens en analyses in applicaties

 • Het Customer Involvement Program (CIP) – Voor onze commerciële producten die een deelnameoptie voor het CIP bevatten, ontvangt u een verzoek tot deelname. U kunt uw keuze wijzigen door naar het Help- menu te gaan, het dialoogvenster voor CIP te openen en de instructies te volgen. Uw keuze is van toepassing op alle Autodesk-producten die op uw computer zijn geïnstalleerd. Meer informatie over het CIP.
 • Proef-, preview- en pre-release- (bèta-)versies van applicaties – Voor proef-, preview- of bèta-applicaties kan uw beperkte of volledige deelname aan een analyseprogramma in de applicatie een voorwaarde zijn om toegang te verkrijgen tot deze producten. Lees de toepasselijke servicevoorwaarden, licentieovereenkomst en specifieke kennisgevingen betreffende privacy of gegevensverzameling voor meer informatie. Als u niet wilt deelnemen, moet u deze producten niet gebruiken.
 • Customer Error Reporting en soortgelijke programma's – Er wordt u gevraagd of u foutrapporten wilt versturen via ons Customer Error Reporting-programma of een applicatie-specifiek programma voor foutrapportage. Er verschijnt dan een dialoogvenster in de applicatie waarin wordt vermeld welke informatie de tool verzamelt, hoe deze informatie naar ons wordt verstuurd en eventuele andere relevante informatie over de tool en het gebruik ervan. U moet ervoor kiezen dit rapport naar ons te verzenden. Meer informatie over CER.
 • Mobiele applicaties – Wij kunnen gebruikmaken van de analyseservices van derden ter ondersteuning van analyses voor sommige van onze mobiele applicaties. Voor informatie over een specifieke mobiele applicatie raadpleegt u de paragraaf 'Over' (iOS-apparaten) of de paragraaf 'Juridisch/Privacy' (Android-apparaten). U kunt kiezen voor opt-out van gegevensverzameling voor een applicatie door de instructies in de applicatie te volgen. Tenzij anderszins is vermeld in de paragraaf 'Over' of 'Juridisch/Privacy,' bevindt de controleselectie zich in de applicatie- of de apparaatinstellingen (iOS-apparaten) of het instellingenmenu (Android-apparaten).

Voor uw gemak vindt u hieronder een niet-uitputtende lijst met links naar het privacybeleid en de opt-outinstructies voor services die wij mogelijk gebruiken.

Contact opnemen met onze e-commerce dienstverleners

 • Voor de Autodesk Online Store neemt u contact op met Digital River, zoals vermeld in hun privacybeleid.
 • Voor 123D en gerelateerde applicaties neemt u contact op met Turbo Squid, zoals vermeld in hun privacybeleid.

Door klanten beheerde services
Autodesk-klanten kunnen u uitnodigen voor deelname aan een klantspecifieke site van een applicatie, zoals de services Autodesk PLM360, Buzzsaw of Constructware. De beheerder van de klantensite beheert deze uitnodigingen, en verzoeken om veranderingen of het bijwerken van informatie die u hebt verstrekt bij registratie, moeten aan die sitebeheerder worden gericht. AUTODESK TREEDT ALLEEN OP ALS SERVICEPROVIDER VOOR ONZE KLANTEN IN VERBAND MET DEZE APPLICATIES, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR GEBRUIK EN/OF OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U DOOR DERGELIJKE KLANTEN.

Terug naar boven

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees de paragraaf 'laatst bijgewerkt' boven aan deze privacyverklaring om te kijken wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd.

Indien wij besluiten wezenlijke veranderingen aan te brengen in onze privacyverklaring, zullen wij u en andere gebruikers hierover informeren door het plaatsen van een kennisgeving op www.autodesk.com en/of door u een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres (indien van toepassing) dat wij van u in ons bestand hebben. Wij kunnen u ook in kennis stellen via onze applicaties en op onze andere websites. Wij raden u aan geregeld www.autodesk.com, onze andere websites en deze privacyverklaring te raadplegen voor mogelijke updates. Uw voortdurende gebruik van onze applicaties en websites vormt uw instemming met deze privacyverklaring.

Voor veranderingen in deze privacyverklaring die wezenlijk minder beperkend zijn voor ons gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, zullen wij voorafgaand aan de invoering van die veranderingen uw toestemming vragen. Neem bij vragen contact met ons op.

Terug naar boven