Legal Notices & Trademarks

Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů

Aktualizováno: 10. únor 2014


Co zahrnuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytne informace o postupech ochrany osobních údajů v rámci našich webových stránek, produktů, webových a online služeb a aplikací, které zahrnují odkaz na toto prohlášení. Informuje vás také o našich marketingových a reklamních postupech a vztahuje se i na naše postupy offline. V tomto prohlášení budeme odkazovat na naše produkty, webové a online služby a aplikace jako na „aplikace“.

Některé z našich webových stránek a aplikací mohou zobrazovat doplňující poznámky a upozornění o ochraně osobních údajů nebo o shromažďování dat, která sdílíme, takže můžete na jejich základě dělat informovaná rozhodnutí o svých dalších krocích, které chcete podniknout. Například uvidíte poznámku vysvětlující postupy shromažďování dat v dané aplikaci společně s vašimi možnými volbami, chcete-li se účastnit. Ve speciálních případech mohou mít webové stránky a aplikace svoje vlastní zásady a pravidla ochrany osobních údajů. Například se může stát, že koupíme jinou společnost, abychom rozšířili naše podnikání, ale potřebujeme určitý čas na to, abychom sjednotili postupy ochrany osobních údajů této společnosti s našimi.

Třetí strany (jako platformy sociálních médií nebo webové stránky jiných společností, na které odkazujeme z našich webových stránek nebo aplikací) jsou odpovědné za jejich vlastní postupy ochrany osobních údajů. Ujistěte se, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů, doplňující upozornění a nastavení veškerých navštěvovaných webových stránek nebo platforem tak, abyste jejich zásadám i svým možnostem rozuměli.

Některé webové stránky a aplikace jsou předmětem doplňujících podmínek, jako jsou podmínky použití našich webových stránek, podmínky poskytování služby a licenční smlouvy k softwaru. Přečtěte si podmínky, které se vztahují k webovým stránkám nebo aplikacím, které používáte. Tyto podmínky mohou pomoci vysvětlit otázky, které možná máte v souvislosti s důvěrnou povahou a zabezpečením návrhů a dalšího obsahu, který vytváříte, a s následky, které má sdílení a publikace vašeho obsahu.

Zpět na začátek

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte dotazy, obavy nebo stížnosti, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře, na e-mailové adrese privacy-questions@autodesk.com, nebo poštou na níže uvedené adrese: 

Privacy Questions

Autodesk, Inc.

The Landmark @ One Market

Suite 500

San Francisco, CA 94105
U.S.A.

Zpět na začátek

Samoregulačn rámce  

Společnost Autodesk splňuje podmínky americko-evropského a americko-švýcarského rámce Safe Harbor stanoveného Ministerstvem obchodu USA pro shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů v členských zemích Evropské unie a Švýcarska.  Společnost Autodesk potvrzuje, že dodržuje principy ochrany osobních údajů Safe Harbor – oznamování, možnosti volby, bezpečného předávání, zabezpečení, zajištění integrity dat, přístupu k údajům a vymahatelnosti nápravy.  Chcete-li se více dozvědět o programu Safe Harbor a prohlédnout si stránku certifikace, přejděte na odkaz http://www.export.gov/safeharbor/

Společnost Autodesk se zavazuje řešit stížnosti na porušení ochrany soukromí nebo shromažďování a použití vašich osobních údajů v souladu s americko-evropskými a americko-švýcarskými principy Safe Harbor.  S dotazy nebo stížnostmi týkajícími se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by se občané Evropské unie a Švýcarska měli nejprve obrátit na společnost Autodesk:

poštou na adresu

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.

Dále se zavazujeme předat nevyřešené stížnosti na porušování ochrany osobních údajů v rámci americko-evropských a americko-švýcarských principů Safe Harbor nezávislému rozhodčímu mechanizmu pro řešení sporů JAMS, a to v souladu s pravidly mezinárodního zprostředkovatelství JAMS. Pokud včas neobdržíte potvrzení o přijetí vaší stížnosti nebo pokud na vaši stížnost společnost Autodesk uspokojivě neodpoví, navštivte, prosím, internetové stránky JAMS na adrese www.jamsadr.com, kde naleznete další informace a kde také můžete odeslat svou stížnost.

Zpět na začátek

Údaje, které o vás shromažďujeme

Uživatelská ID, registrace a kontakt 

Shromažďujeme informace, které vás identifikují, když

 • se registrujete k využívání jedné z našich webových stránek nebo aplikací.
 • registrujete k účasti na některé z akcí. 
 • vytváříte uživatelské ID k přístupu na naše webové stránky nebo do aplikací.
 • nás kontaktujete kvůli službám, podpoře, informacím nebo z jiného důvodu.

Shromažďovat můžeme vaše jméno, název společnosti, e-mailovou adresu a další kontaktní informace, profilový obrázek (což může být vaše fotografie) nebo platební informace. Někdy můžeme shromažďovat také jiné informace, které vás neidentifikují, jako je název vaší pracovní pozice, odvětví, kde pracujete, a vaše zájmy. Některé informace jsou povinné, jiné informace jsou dobrovolné.

V případě studentských a vzdělávacích verzí našich aplikací můžeme vyžadovat informace potvrzující váš statut a nárok na takové verze. V případě našich zákazníků, kteří nakupují prostřednictvím našich distribučních partnerů nebo elektronických obchodů, získáváme údaje o vás od těchto společností tak, abychom měli přesné záznamy o aplikacích, ke kterým máte přístup.

Abychom udrželi naše databáze v aktuálním stavu a abychom vám mohli poskytovat odpovídající obsah, prostředí a nabídky, můžeme kombinovat údaje, které jste nám poskytli, s informacemi, které jsou dostupné ve veřejných zdrojích a u důvěryhodných společností (jako jsou naši distributoři, elektronické obchody a databáze obchodních kontaktů), a to v souladu s příslušnými zákony.

Například nám mohou takové zdroje prozradit informace o velikosti společnosti a o odvětví našich obchodních partnerů a pomáhají nám udržovat přesné informace v našich databázích.

Aktivace produktů Autodesk pro lokální počítače a automatické aktualizace
Když aktivujete nějakou aplikaci Autodesk pro lokální počítač, sbíráme informace o vašem systému, o aktivované lokální aplikaci a zaznamenáváme sériové číslo aplikace (produktu). Více informací o aktivaci. Některé z našich aplikací obsahují funkce, které se připojují k našim serverům a umožňují vám instalaci aktualizací k dané aplikaci. V takovém případě můžeme uchovávat informace například o tom, zda byla aktualizace úspěšná či nikoli.

Webové stránky a aplikace
Naše webové stránky a aplikace mohou shromažďovat informace o využívání, což nám umožňuje spravovat naše smlouvy s vámi nebo společností, organizací či institucí, na základě kterých získáváte přístup - například abychom věděli, jakou částku máme na základě rozsahu využívání účtovat, nebo kdy bylo dosaženo limitu využívání zaplacených služeb. Podrobnější informace si můžete přečíst v podmínkách poskytování služeb nebo licenční smlouvě k softwaru, která se vztahuje k vámi využívaným aplikacím, a zjistit je dotazem u vašeho administrátora licencí či smluv.

Některé naše webové stránky a aplikace obsahují specifické programy na shromažďování dat. V závislosti na webové stránce nebo aplikaci mohou nebo nemusí mít tyto údaje souvislost s vašimi osobními údaji. O specifických programech stejně jako o vašich možnostech, jak využíváme vaše údaje, se můžete dozvědět více.

Automatické nástroje na shromažďování dat, položky cookie a podobné technologie
V době, kdy s námi komunikujete nebo přistupujete k našim webovým stránkám či aplikacím prostřednictvím prohlížeče, aplikace nebo jiného klientského softwaru, naše servery automaticky shromažďují a zaznamenávají určité informace. Například nám může váš prohlížeč nebo vaše zařízení prozradit typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, IP adresu (která nám může obecně ukázat vaši geografickou polohu) a typ vámi používaného zařízení nebo systému. Váš prohlížeč nám také může zaslat informace, jako je čas a datum vašeho požadavku, stránka, ze které jste se na naše webové stránky dostali, a případně také vyhledávané pojmy, které jste zadali do vyhledávače a které vás dovedly na naše webové stránky.

Navíc můžeme my i naši poskytovatelé služeb používat položky cookie a podobné technologie ke shromažďování informací o tom, jak používáte naše webové stránky a aplikace, a k měření úspěšnosti e-mailových nebo reklamních kampaní. Možnosti týkající se položek cookie a podobných technologií.

E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat webové majáky nebo podobné technologie, které nám umožňují zjistit, zda jste obdrželi nebo otevřeli e-mailovou zprávu a zda jste klikli na některý z odkazů ve zprávě. Zasílání marketingových e-mailů můžete odmítnout.

Tlačítka, nástroje, reklamy a obsah od jiných společností
Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat tlačítka, nástroje, reklamní upozornění nebo obsah, který odkazuje na služby jiných společností (například tlačítko „Like“ společnosti Facebook na webové stránce, funkci mapových podkladů Google Maps v aplikaci nebo reklamu v mobilní aplikaci). O vašem využívání takovýchto funkcí můžeme shromažďovat informace.

Navíc, když takováto tlačítka, nástroje, reklamy nebo obsah vidíte nebo s ním pracujete, nebo když si prohlížíte naše webové stránky nebo aplikace, které takovéto prvky obsahují, mohou být některé informace automaticky odesílány z vašeho prohlížeče třetím společnostem. Více informací si přečtěte v zásadách ochrany osobních údajů takové společnosti. Můžete se tam také dozvědět více o měření využívání aplikace, položkách cookie a o vašich možnostech v souvislosti s reklamními upozorněními.

Reklamní upozornění
Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat reklamy na produkty a služby jiných společností stejně jako reklamy na naše vlastní aplikace.

Můžeme pracovat s jednou nebo více reklamními sítěmi (každá jako reklamní partner), které používají položky cookie, sledovací pixely nebo jiné technologie na shromažďování informací za účelem nabídnout vám reklamy a pomoci nám sledovat výsledky. Příklady těchto informací mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, vámi navštívené webové stránky, vámi používané mobilní aplikace, nastavení, která nám jako poskytovateli aplikace sdělujete (jako jsou jazykové preference), vaši IP adresu (pro účely určení vaší obecné geografické polohy), ID zařízení, adresu MAC a informace o prohlížeči. Tyto informace pomáhají:

 • zajistit, aby se v aplikaci nebo na webové stránce zobrazovaly adekvátní reklamy
 • vypočítat a kontrolovat počet unikátních a opakovaných zobrazení dané reklamy
 • dodávat reklamy, které mají vztah k vašim zájmům a
 • měřit efektivitu kampaní.

Některé technologie umožňují dočasné nahrávání reklamních upozornění na vaše mobilní zařízení a jejich nahrazení ve chvíli, kdy je zařízení online.

Pokud nám nedáte svůj souhlas, nesdílíme aktivně vaše osobní údaje s našimi reklamními partnery nebo s inzerujícími třetími stranami pro jejich marketingové účely. Naši reklamní partneři pro nás doručují reklamní obsah a mohou kombinovat údaje shromážděné nebo získané od nás s informacemi, které nezávisle shromáždili z jiných webových stránek a/nebo jiných online nebo mobilních produktů a služeb vztahujících se k vašim aktivitám v prohlížeči v rámci jejich sítě webových stránek.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete kliknout na reklamní upozornění nebo zúčastnit se reklamní akce jakékoli třetí strany prostřednictvím reklamy, která se objeví ve vaší aplikaci, bude se jednat čistě o vztah mezi vámi a daným inzerentem a vaše účast se v takovém případě bude řídit podmínkami, které souvisejí s takovým reklamním upozorněním nebo inzerátem.

Vaše možnosti v souvislosti s reklamními upozorněními.

Sociální sítě a přihlašování se prostřednictvím sociálních sítí
Některé z našich webových stránek a aplikací mohou umožňovat přihlašování prostřednictvím účtů platforem sociálních sítí (jako jsou Facebook, Google+ nebo Twitter). Funkce přihlašování prostřednictvím sociálních sítí může urychlovat vytváření účtu u nás, protože využívá předvyplnění naší registrace či formuláře uživatelského profilu údaji a informacemi, které jste již jednou poskytli v rámci platformy dané sociální sítě. Když budete používat přihlášení prostřednictvím sociální sítě poprvé, vysvětlí vám nejprve typicky daná platforma, jaké informace s námi hodlá sdílet.

My sami máme také v mnohých sociálních sítích svoje stránky, kde nás můžete navštívit a komunikovat s námi. Když navštívíte naše stránky v rámci sociálních sítí, můžeme i zde shromažďovat informace. Tyto údaje společně s informacemi z přihlašování prostřednictvím sociálních sítí budeme využívat pro účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů a využívání dat dané sociální sítě, kterou využíváte, abyste se dozvěděli o jejích postupech zacházení s osobními informacemi a o vašich možnostech.

Děti
Některé webové stránky a aplikace společnosti Autodesk jsou určeny pro širokou veřejnost. Vědomě však neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí ve věku 12 let a mladších. V některých jurisdikcích může být u dětí od 13 do 17 let požadováno oznámení, předchozí písemné povolení nebo jiný ověřitelný souhlas rodičů či opatrovníka. Děti ve věku 12 let či mladší by neměly odesílat ani publikovat na webových stránkách nebo v aplikacích společnosti Autodesk žádné informace.

Zpět na začátek

Údaje a obsah, který zveřejňujete

Některé z našich webových stránek a aplikací vám dovolují publikovat poznámky o sympatiích „like“, komentáře, informace o profilu (včetně profilových obrázků), videa, fotografie, obrázky, návrhové soubory a jiný obsah, který mohou ostatní prohlížet. V některých případech můžete omezit skupinu lidí, která může prohlížet či přistupovat k takovým vámi publikovaným informacím a obsahu. V jiných případech mohou být takové informace a obsah dostupný registrovaným členům dané aplikace nebo webových stránek, dokonce i široké veřejnosti.

Důrazně vás nabádáme, abyste byli velmi opatrní a uvážliví, když se budete rozhodovat o uveřejnění svých osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací prostřednictvím našich aplikací a webových stránek. Pokud budete publikovat informace, které nechcete sdílet veřejně, ujistěte se, že používáte takovou webovou stránku nebo aplikaci, která vám umožňuje kontrolovat, kdo vámi publikovanou informaci uvidí.

Vezměte na vědomí, že v rámci některých našich aplikací a webových fór může být společně s vaší publikovanou zprávou zveřejněno i vaše jméno, uživatelské jméno, profilový obrázek nebo e-mailová adresa. Například informace publikované v rámci Area, Instructables a Socialcam budou automaticky veřejné. Pokud budete chtít svoje osobní údaje touto cestou zveřejnit, nebudou se na sdílené informace vztahovat omezení přístupu, bezpečnostní protokoly a další závazky, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Chcete-li zjistit, jak přistupovat ke sdíleným osobním údajům či obsahu nebo jak sdílené osobní údaje či obsah odstranit, přečtěte si sekci o přístupu k informacím, kontrolách a možnostech.

U některých webových stránek nebo aplikací můžeme povolit přístup k určitému obsahu, který jste veřejně zpřístupnili, a to včetně osobních údajů, prostřednictvím programového rozhraní dané aplikace (API). Více informací.

Zpět na začátek

Ukládání, uchovávání a mazání osobních údajů

Osobní údaje a datové soubory s vámi související ukládáme na serverech společnosti Autodesk a na serverech společností, jejichž služeb využíváme. Tyto údaje mohou být uloženy v USA a v jiných zemích, kde společnost Autodesk provozuje svoji činnost, a v zemích, kde nám naši poskytovatelé služeb pomáhají provozovat naši činnost. Přečtěte si sekci o sdílení údajů s třetími stranami, kde naleznete více informací o postupech a požadavcích, které na naše poskytovatele služeb klademe.

Nacházíte-li se v Evropské unii, ve Švýcarsku nebo v jiném regionu, kde platí místní zákony o shromažďování a používání dat, souhlasíte s přenosem, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů v USA a jiných zemích, ve kterých mohou být jejich vlastní zákony na ochranu osobních údajů považovány za méně přísně než ty, které platí ve vašem regionu. Tento souhlas se vztahuje navíc na ostatní právní důvody přenosu, zpracování a ukládání vašich osobních údajů, jako je například naplnění účelu smlouvy.

Osobní údaje o vás budeme uchovávat pouze po dobu, kdy budeme potřebovat:

 • dodržovat a plnit vaše zvolené možnosti,
 • naplňovat účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo
 • tak dlouho, jak to vyžadují nebo povolují příslušné zákony a předpisy.
  Některé zákony a předpisy mohou například vyžadovat, abychom uchovávali určitá transakční data. Osobní údaje, které již nejsou zapotřebí, bezpečným a odpovídajícím způsobem likvidujeme a odstraňujeme či z nich trvale odstraňujeme osobní údaje, které by mohly vést k jejich identifikaci. Například pro informace vytištěné na papíře jsou odpovídajícím postupem jejich likvidace skartace nebo spálení. Pokud jsou informace uloženy v elektronické podobě, znehodnotíme je pomocí příslušných technických prostředků.

Zpět na začátek

Jak tyto údaje používáme

Informace a údaje o vás používáme několika způsoby, včetně:

 • Poskytování přístupu k našim webovým stránkám a aplikacím, k jejichž používání jste oprávněni.
 • Poskytování služeb, podpory a informací, o které jste nás požádali.
 • Zasílání obchodních sdělení. Příklady zahrnují zasílání servisních balíčků k aplikacím, upozornění na nadcházející události, jako je vypršení platnosti účtu či předplatného, nebo připomínek, že máte provést nějakou akci, jako například uhradit poplatek.
 • Zasílání sdělení s informacemi o nás, včetně informací o nových aplikacích a speciálních nabídkách nebo akcích. Někdy nás může společnost nebo organizace (včetně těch, se kterými máme obchodní spolupráci) požádat, abychom provedli obchodní prezentaci jednomu nebo více uživatelům služeb 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr nebo podobných webových stránek a aplikací, a my vás můžeme v této souvislosti kontaktovat s podrobnostmi a dotazem, zda máte o takovou prezentaci zájem. Více informací o vašich možnostech.
 • Měření a lepší pochopení toho, jakým způsobem jsou naše webové stránky a aplikace využívány, abychom je mohli vylepšovat.
 • Individuální přizpůsobení našich webových stránek, aplikací i marketingu vašim potřebám a zájmům.
 • Snižování míry softwarového pirátství, podvodů, zajišťování toho, aby naše aplikace a webové stránky byly používány v souladu s příslušnými podmínkami a zákony, ochrana našich zákazníků a koncových uživatelů.
 • Zasílání dotazníků a průzkumů s cílem poskytnout našim zákazníkům a koncovým uživatelům lepší aplikace a lepší uživatelskou zkušenost. Vyplnění dotazníku nebo jakékoli šetření je dobrovolné.
 • Jak je to vysvětlené v každém doplňujícím upozornění k webovým stránkám a aplikacím, které se týká ochrany osobních údajů a shromažďování dat.
 • Sdílení údajů uvnitř rodiny našich společností a sdílení údajů s třetími stranami, jak je popsáno níže.
 • K jakýmkoli rozumně zdůvodnitelným souvisejícím účelům, jako jsou například všeobecně správní činnosti.

Více informací o vašich možnostech a kontrolách v rámci ochrany osobních údajů.

Zpět na začátek

Sdílení údajů uvnitř rodiny společností Autodesk

Vaše osobní údaje smíme sdílet uvnitř společnosti Autodesk a kterékoli z našich dceřiných společností po celém světě, a to pro účely

 • zpracování dat a ukládání
 • poskytování přístupu k našim webovým stránkám a aplikacím
 • rozhodování o webových stránkách, aplikacích, komunikaci a sděleních
 • pro jiné účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Autodesk, Inc. je odpovědná za správu společně využívaných osobních informací. My i naše dceřiné společnosti souhlasíme s uplatňováním takových zásad a postupů, které pomohou chránit vaše osobní údaje.

Zpět na začátek

Sdílení údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje smíme sdílet se společnostmi, smluvními partnery a agenturami, které nám pomáhají provozovat naši činnost. Tyto společnosti, smluvní partneři a agentury nám poskytují služby typu naplňování objednávek, rozesílání e-mailových zpráv naším jménem, doručování zákaznické podpory a zpracování plateb. Budou mít přístup k některým vašim osobním údajům s omezením na ty informace, které jsou nutné pro to, aby bylo možné poskytovat dané služby. Požadujeme po těchto společnostech, smluvních partnerech a agenturách, aby používali rozumná zabezpečovací opatření k ochraně vašich osobních údajů. Nemají dovoleno používat námi shromážděné informace a údaje ke svým vlastním účelům.

Údaje o vás smíme sdílet také:
 • Pokud k takovému sdílení dáte svůj souhlas. Osobní údaje spotřebitelů nesdílíme s třetími stranami, aby je tyto mohly využívat k vlastním marketingovým účelům, ledaže spotřebitel s tímto sdílením vyjádří svůj souhlas. V rámci určitých programů můžeme nabízet možnost představení a zprostředkování vztahu mezi spotřebitelem a cizí společností. Více informací.
 • Jste-li obchodním zákazníkem, s našimi distribučními partnery a prodejci pro provozní účely, jako je naplňování objednávek a potvrzování informací o tom, ke kterým aplikacím máte přístup.
 • Pokud společnost, organizace nebo instituce, jejímž prostřednictvím máte přístup k našim webovým stránkám a aplikacím, s námi má smlouvu o získávání specifických uživatelských informací, a to podle zákonů na ochranu osobních údajů.
 • Je-li po nás požadováno, abychom poskytovali informace podle příslušných zákonů, předvolání, rozhodnutí soudu nebo jiných zákonných postupů a procesů.
 • Pokud zveřejníme informace v dobré víře, že to je nezbytné k zabránění nebo k reagování na podvody, k obraně našich webových stránek a aplikací před útoky, nebo k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Autodesk, našich zákazníků a uživatelů nebo veřejnosti.
 • Pokud proběhne fúze s jinou společností nebo rozhodneme-li se prodat či reorganizovat některou část nebo celou naši obchodní činnost, majetek či akcie (včetně situace, kdy vyhlásíme úpadek nebo se staneme součástí podobného řízení). Uznáváte, že se takové přesuny mohou přihodit a že jakýkoli dotyčný nabyvatel části našich obchodních aktivit, majetku nebo akcií smí dále využívat vaše údaje, tak jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Smíme sdílet nebo publikovat souhrnné informace a další údaje, které vás neidentifikují, jako jsou statistiky o počtu návštěvníků našich webových stránek nebo o tom, jak zákazníci a koncoví uživatelé využívají naše aplikace.

Zpět na začátek

Zabezpečení a integrita osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů před neautorizovaným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme kombinaci administrativních, technických a fyzických zabezpečovacích kontrol a postupů. Avšak i přes naše úsilí není žádné bezpečnostní opatření 100% jisté a my nemůžeme bezezbytku zajistit nebo zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.

Zpět na začátek

Přístup k údajům, kontroly a možnosti

Profilové informace
Chceme si být jisti, že osobní údaje, které udržujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Podle platných zákonů na ochranu dat vám může být na žádost podanou k nám umožněn přístup k vlastním osobním údajům, které pro vás uchováváme, s výjimkou určitých omezených okolností (například pokud platné právní předpisy vyžadují, abychom takový přístup odepřeli).

Své profilové informace můžete podle instrukcí níže aktualizovat, opravovat nebo odstraňovat. Uvědomte si také, že potřebujeme uchovávat určité záznamy ze zákonných nebo interních obchodních důvodů, a některé vaše údaje tedy mohou v souladu s příslušnými zákony zůstávat v našich záložních systémech.

 • Autodesk ID. Přihlaste se a proveďte změny ve svém profilu a údajích podle následujícího návodu. Pokud budete mít jakékoli potíže, přejděte na stránku nápovědy k přihlášení. Uživatelé z Japonska, kterým je přiděleno Contact ID, žádáme, aby použili japonskou přihlašovací stránku.
 • Socialcam, Instructables a Pixlr. Přihlaste se na příslušnou webovou stránku nebo do aplikace a proveďte změny svého profilu a údajů podle následujícího návodu.
 • Potřebujete-li pomoci s těmito nebo jinými webovými stránkami či aplikacemi, kontaktujte nás. Sdělte nám přesně, se kterou webovou stránkou nebo aplikací potřebujete pomoci, a zároveň uveďte svoji specifickou otázku nebo požadavek. Uvědomte si, že pokud nás kontaktujete, abychom vám pomohli, můžeme si z bezpečnostních důvodů, abychom chránili vás i sebe, vyžádat ověření vaší identity, než na žádost odpovíme.

Odstraňování obsahu, který jste publikovali
K odstranění obsahu, který jste na našich webových stránkách nebo v aplikacích sdíleli, použijte stejné webové stránky nebo aplikace, prostřednictvím kterých jste daný obsah zveřejnili, a postupujte podle instrukcí. Možnost odstranit daný obsah nemusí být vždy dostupná, například v rámci diskuzního fóra.

Tam, kde jste byli pozváni ke komentování, vyjádření se nebo k upravení obsahu prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací, můžete mít možnost upravovat nebo odstraňovat své příspěvky, avšak může se také stát, že tuto možnost kontroly bude mít uživatel, který vám zaslal pozvání.

Marketingové možnosti

 • Autodesk - K přihlášení nebo odhlášení z marketingové komunikace se společností Autodesk můžete použít náš webový formulář, nebo můžete postupovat podle pokynů k odhlášení z marketingové komunikace v přijatých zprávách.
 • Instructables - Přihlaste se ke svému účtu na webových stránkách Instructables a změňte svoje marketingové předvolby, nebo postupujte podle pokynů k odhlášení z marketingové komunikace v přijatých zprávách.
 • Pro jiné zprávy postupujte podle pokynů k odhlášení z marketingové komunikace v přijatých zprávách, nebo nás v případě potřeby kontaktujte.

Uvědomte si, že vás můžeme sami potřebovat z obchodních důvodů kontaktovat. Z takového typu komunikace se nelze odhlásit nebo mu zamezit.

Představovací programy
Někdy nás může společnost nebo organizace, včetně těch, se kterými máme obchodní spolupráci, požádat, abychom provedli obchodní prezentaci jednomu nebo více členům služeb 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr nebo podobných webových stránek a aplikací. My vás můžeme v této souvislosti kontaktovat s podrobnostmi a dotazem, zda máte o takovou prezentaci zájem. Vy potom můžete takovou jednu určitou prezentaci odmítnout, nebo nás můžete také požádat, abychom již žádné další prezentační nabídky v budoucnu neposílali.

Programová rozhraní aplikací
K určitému obsahu publikovanému prostřednictvím webových stránek nebo aplikací, včetně osobních údajů, můžeme povolit přístup také prostřednictvím programového rozhraní aplikací (API).

Přístup přes API bude zmíněn v příslušných podmínkách používání dané služby. Na to, co mohou vývojáři třetích stran dělat s vašimi údaji, klademe omezení. Níže jsou uvedeny informace o vašich možnostech.

Přístup k veřejně dostupným informacím prostřednictvím aplikací třetích stran
Na některých webových stránkách a v některých aplikacích může být obsah, který publikujete, veřejný a není možné ho označit jako neveřejný nebo privátní. Zkontrolujte si možnosti publikování v dané aplikaci nebo webové stránce, kterou používáte.

Tam, kde existuje možnost označit obsah jako privátní nebo jiným způsobem zvolit jeho neveřejnou povahu a vy tuto neveřejnou možnost vyberete, nebudou mít vývojáři třetích stran prostřednictvím API pro přístup k veřejně dostupným informacím možnost přístupu k následujícím údajům:

 • obsah (včetně titulu a veřejných komentářů, které k obsahu poskytnete);
 • jméno (nebo přezdívka) spojená s vaším účtem;
 • profilový obrázek s vámi spojený;
 • profilová adresa URL (která může obsahovat ID uživatele) k účtu.

Je-li váš obsah „veřejný“, ale vy nechcete, aby měli vývojáři přístup k vašemu skutečnému jménu nebo profilovému obrázku (například je-li to vaše skutečná fotografie), použijte přezdívku nebo pseudonym a profilový obrázek, který vás nezobrazuje.

Ověřený přístup prostřednictvím aplikací

K řízení interakce s našimi webovými stránkami nebo aplikacemi si můžete vybrat nějakou aplikaci třetí strany. Aplikace třetích stran mohou například chtít provést následující typy aktivit:

 • Spravovat a řídit vztahy: řídit uživatelské vztahy za vás, například sledovat, rušit sledování, blokovat, rušit blokování lidí a schvalovat osoby, které chtějí sledovat vás na našich webových stránkách nebo v aplikacích;
 • Spravovat a řídit obsah: publikovat a odstraňovat obsah za vás;
 • Spravovat a řídit poznámky o sympatiích „like“: řídit poznámky „like“ a podobné akce za vás;

Spravovat a řídit komentáře: spravovat a publikovat komentáře za vás.

Požadujeme, aby vývojáři aplikací vysvětlili, jaké akce potřebují provádět a k jakým informacím (včetně osobních údajů) potřebují přístup, aby mohli takové akce provádět, a aby k tomu získali váš souhlas. Navíc požadujeme, aby vývojáři poskytovali odkaz na vysvětlení jejich postupů ochrany osobních údajů.

Záleží potom na vás, zda povolíte nebo nepovolíte aplikacím těchto třetích stran přístup.

Omezení na přístup prostřednictvím aplikací třetích stran

V obou případech popisovaných výše nemají vývojáři aplikací třetích stran bez vašeho souhlasu povoleno přistupovat k vašim osobním údajům, aby je používali k marketingovým nebo reklamním účelům, a mají i další omezení v souvislosti s využíváním vašich osobních údajů, která jsou zakotvena v příslušné smlouvě vývojáře aplikací.

Odkazy na příslušnou smlouvu vývojáře aplikací jsou dostupné přes příslušné podmínky poskytování služeb. Pro pohodlnou referenci zde uvádíme nevyčerpávající seznam aktuálních smluv:

Položky cookie a podobné technologie

Společnost Autodesk a naši poskytovatelé služeb mohou používat technologie „cookie“, „pixel ta“, „web beacon“, „clear GIF“ a další podobné technologie v souvislosti s webovými stránkami a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, které lze mimo jiné využívat ke sledování činnosti uživatelů webových stránek a příjemců e-mailových zpráv, k vyhodnocování úspěšnosti marketingových kampaní, sestavování souhrnných statistik o používání webových stránek a četnosti odpovědí a k usnadnění navigace na našich webových stránkách či lepšímu přizpůsobení našich stránek vašim potřebám, například tak, abyste nemuseli opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, nebo tak, že se vám bude obsah zobrazovat cíleně podle vašich zájmů.

Položka „cookie“ je běžně používaný nástroj pro automatizovaný sběr dat. Položka cookie představuje malý datový soubor odeslaný z webového serveru prohlížeči a je uložena na pevný disk počítače, který používáte. Položky cookie a podobné nástroje shromažďují z vašeho prohlížeče standardní informace, jako je typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a adresa webové stránky, z níž jste na naše webové stránky přešli. Mohou být také shromažďovány údaje o vaší IP adrese a clickstreamovém chování (například o stránkách, které jste si prohlíželi, a odkazech, na které jste klikli) spolu s datem a časem návštěvy nebo požadavku. Jedna či více položek cookie může jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo uživatelský účet.

Pokud chcete, aby položky cookie informace neshromažďovaly, lze pomocí jednoduchého postupu nastavit většinu prohlížečů webových stránek tak, aby byly položky cookie automaticky odmítány, nebo abyste přenos konkrétní položky nebo položek cookie z určitých webových stránek do vašeho počítače mohli potvrdit či odmítnout.

Pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny položky cookie, nebudete moci používat naše webové stránky a aplikace, které vyžadují registraci nebo individuální přizpůsobení k tomu, abyste se mohli účastnit. Pokud se položky cookie od nás a našich poskytovatelů služeb rozhodnete přijímat, dáváte nám a našim poskytovatelům služeb svůj souhlas s tím, že budeme položky cookie ve vašem počítači nastavovat. Chcete-li o položkách cookie a dalších nástrojích pro automatizovaný sběr dat získat více informací, navštivte stránky http://www.allaboutcookies.org/.

E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat webové majáky nebo podobné technologie, které nám umožňují zjistit, zda jste obdrželi nebo otevřeli e-mailovou zprávu a zda jste klikli na některý z odkazů ve zprávě. Zasílání marketingových e-mailů můžete odmítnout.

Reklama včetně mobilních reklamních upozornění
Některé z našich mobilních aplikací a webových stránek mohou obsahovat reklamní upozornění. Více informací o reklamách.

Více informací o specifické mobilní aplikaci naleznete v sekci O aplikaci (zařízení s iOS) nebo v sekci Právní ustanovení a ochrana osobních údajů (zařízení se systémem Android). Flurry.

Pomocí nástroje Network Advertising Initiative můžete odmítnout použití informací od společnosti Ad Partners. Pokud odstraníte všechny soubory cookie, použijte jiný prohlížeč nebo jiný počítač. Pokud chcete odmítnutou volbu obnovit, použijte uvedený nástroj.

Zabudované měření a analytiky využívání aplikací

 • Program zapojení zákazníků (CIP) - V případě našich komerčních produktů, které zahrnují možnost účastnit se CIP, budete na možnou účast vždy upozorněni. Svoji volbu můžete změnit přes nabídku Nápověda, kde otevřete dialogové okno CIP a dále budete postupovat podle instrukcí. Vaše volba bude použita na všechny komerční produkty společnosti Autodesk, které jsou nainstalovány ve vašem počítači. Více informací o programu CIP.
 • Zkušební, náhledová a předběžná (beta) vydání aplikací - V případě zkušebních, náhledových a předběžných (beta) vydání aplikací může být vaše omezená nebo plná účast ve vnitroaplikačním programu podmínkou k získání přístupu k takovým produktům. Pročtěte si příslušné podmínky poskytování služeb, licenční smlouvu a specifická upozornění o ochraně osobních údajů a shromažďování dat u dané aplikace, kde naleznete více informací. Pokud si nepřejete se účastnit, nepoužívejte tyto produkty.
 • Zákaznická hlášení chyb (CER) a podobné programy - Budete dotázáni, zda chcete odeslat chybové zprávy, ať již prostřednictvím programu zákaznických hlášení chyb, nebo prostřednictvím programu hlášení chyb specifického pro danou aplikaci. V každém případě se v aplikaci zobrazí dialogové okno, kde budete moci zadat, jaké informace má nástroj shromažďovat, způsob jejich odesílání společnosti Autodesk a veškeré další relevantní informace o nástroji či jeho použití. Musíte vybrat možnost zasílání hlášení. Více informací o programu CER.
 • Mobilní aplikace - Pro podporu analýz některých našich mobilních aplikací můžeme využívat analytických služeb třetích stran. Více podrobností o specifické mobilní aplikaci naleznete v sekci O aplikaci (zařízení s iOS) nebo v sekci Právní ustanovení a ochrana osobních údajů (zařízení se systémem Android). Shromažďování dat v rámci aplikace můžete odmítnout. Postupujte podle instrukcí v dané aplikaci. Pokud vám upozornění o shromažďování dat v sekci O aplikaci nebo v sekci Právní ustanovení a ochrana osobních údajů neřekne něco jiného, bude výběr kontroly umístěn v nastaveních aplikace nebo zařízení (zařízení s iOS) nebo v nabídce nastavení (zařízení se systémem Android).

 Pro pohodlnou referenci zde uvádíme nevyčerpávající seznam odkazů na zásady ochrany osobních údajů a instrukce, jak odmítnout shromažďování dat, u služeb, které můžeme využívat:

Kontaktování našich elektronických obchodů

Zákazníkem kontrolované služby

Zákazníci společnosti Autodesk vás mohou pozvat k účasti na zákaznické webové stránce dané aplikace, jako například na službách Autodesk PLM360, Buzzsaw nebo Constructware. Tato pozvání spravuje správce zákaznických stránek, kterému by také měly být adresovány požadavky na změnu nebo aktualizaci údajů zadaných při registraci. SPOLEČNOST AUTODESK VYSTUPJE VE SPOJENÍ S TĚMITO APLIKACEMI VŮČI SVÝM ZÁKAZNÍKŮM POUZE JAKO POSKYTOVATEL SLUŽEB A NEODPOVÍDÁ ANI NERUČÍ ZA POUŽITÍ A/NEBO PROZRAZENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚMITO ZÁKAZNÍKY.

Zpět na začátek

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času můžeme znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. V části „poslední aktualizace“ v úvodní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zkontrolujte, kdy bylo prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno.

Pokud se rozhodneme provést v našem prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna změny, budeme vás a ostatní uživatele informovat oznámením na stránkách www.autodesk.com a/nebo zasláním upozornění na e-mailovou adresu, kterou u nás máte zaregistrovánu (pokud existuje). Můžeme vás také upozornit prostřednictvím našich aplikací a na našich dalších webových stránkách. Je vhodné pravidelně sledovat stránky www.autodesk.com, naše další webové stránky a toto prohlášení o ochraně osobních údajů, zda neobsahují aktualizace. Vaše pokračující využívání našich aplikací a webových stránek vyjadřuje váš souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pro změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, které by mohly být podstatně méně restriktivní v oblasti našeho používání nebo zveřejňování osobních údajů, které jste nám poskytli, vždy před jejich implementací získáme váš souhlas. Pokud byste měli nějaké otázky, obraťte se na nás.

Zpět na začátek